Alföldy Jenő Alföldy Jenő

 

ALFÖLDY JENŐ


Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

 

Alföldy Jenő


A fotó forrása >>

1939-ben született Budapesten.
Szülei Alföldy Jenő és Halmi Kornélia. 1957-ben érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. A középiskolai tanulmányok után az MTI Fotóosztályára ment fotós tanulónak, ahol a kétéves képzés végén 1960-ban szakvizsgát tett. 1963-ban felvették az ELTE Bölcsészkarára magyar nyelv és irodalom szakra. 1969-ben diplomázott, és még abban az évben az Élet és Irodalom munkatársa lett. Kétéves újságírói képzést követően 1975-től 1991-ig a versrovat vezetője lett. 1979-ben az Új Tükör vers- és prózarovat vezetője. 1986-tól 1988-ig a Magvető Kiadó főszerkesztőjeként dolgozott, de az írás iránti vágy miatt két évvel később, 1988-ban visszatért az Élet és Irodalomhoz, 1989-tól főszerkesztő-helyettes. 1989-1992 között A hónap versei című TV-műsor szerkesztője volt.
1991-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó Társadalomtudományi Szerkesztőségének főszerkesztője lett tíz évig. A nagysikerű Alföldy irodalomkönyv-sorozat ezt követően közel három év alatt készült el, melyet 1996-ban adtak ki először. 2001 óta nyugdíjasként gondozza az általános iskola felső tagozatos diákjainak szóló irodalomkönyveket. Kecskeméten él.
A Digitális Irodalmi Akadémia Kálnoky László-szakértője volt 2001-től 2009-ig.
1998-ban vette feleségül Dobozi Esztert, József Attila-díjas (2010) költőnőt. Két gyermeke van: Gyöngyi (1960) és Gábor (1975).
 
Elismerései:
 
Szocialista Kultúráért (1976)
Minisztériumi Nívódíj (1979)
József Attila-díj (1984)
SZOT-díj (1985)
Tekintet-díj (2004)
Tankönyvesek Országos Szövetsége érdemes tankönyvíró cím (2007)
Arany János-díj (2014)
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2015)
 
Önálló kötetei:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból, kritikáiból:
  
Visszatörténések : Vörös István : A szelídre várva
 
Álom a jövő század irodalmáról
 
Oberon köpenyében : Nádasdy Ádám költészetéről
 
Klasszikusok hiteles arcvonásai : Orosz László: A niklai remete és a kecskeméti fiskális
 
Buda Ferenc világa
 
Legfőbb valónk verse : Nagy László: Hegyi beszéd
 
Halandó kézzel halhatatlanul : Illyés Gyula őszi vendéglátás című könyvéből
 
Vizsgálat az "örök dolgok" ügyében : Illyés Gyula hét verséről
 
Verszenére váltott festészet : Csanádi Imre: Mária és Erzsébet
  
Hamis és valódi : Két szonett Weöres Sándortól
 
Tények feltárása, legendák oszlatása : Tüskés Tibor : A határtalan énekese
 
Az űrhajós belső kényszere : Csokits János: Egy hajótörött naplójából
 
A zarándok útja : Domokos Mátyás : A porlepte énekes
 
Ördögharapást szőrivel - de kell a tömjén is
 
Közös szerelmeink
 
Szabadság és zsarnokság : Az Egy mondat a zsarnokságról utóélete és összevetése Paul Edward Szabadság című versével / Alföldy Jenő
 
Templom és erős vár
 
Rontás és bel canto
 
A bizonyosság  : 2004. december 5.
 
A rejtjelek feloldása
 
Népiesség vagy új egyetemesség
 
Ártalom és üdvösség : a fölöslegességről
 
Az utolsó vers : József Attila: Íme hát, megleltem hazámat
 
Valóság és mítosz
[Ismertetés: Hölderlin vascipői.]
 
Lelki realitás és közös ihlet : Csoóri Sándor: Futás a ködben
 
Új érzékenység a hetvenes években : Csoóri Sándor: Sirályvonal
 
Tornai József univerzitása : Tornai József: Villámsújtotta kor
 
Egy s más Tandoriról
 
Metafizikai realizmus : Balázs József: A torcellói Krisztus
In: Kortárs. - 50. évf. 5. sz. (2006), p. 110-115. Teljes szöveg >>
 
Kultúrdiplomácia magyaroknak : Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
In: Könyvhét. - 10. évf. 5/6. sz. (2006. márc.), p. 118. Teljes szöveg >>
 
Mi az, hogy "Mark Twain"? : Emlékképek a gyerekirodalomból
 
1956 forradalma és a költészet
 
Szárnyak és fékek : Jász Attila : Fékezés
 
A szeretet lángelméje : Lázár Ervin (1936-2006)
In: Kortárs. - 51. évf. 2. sz. (2007), p. 119-125. Teljes szöveg >> 
 
Kirké - vagy Eurüdike? : Odüsszeusz és Kirké
In: Kortárs. - 51. évf. 3. sz. (2007), p. 96-100. Teljes szöveg >>
 
Weöres Sándor-paródiák : A  gyermekdalköltő Weöres
In: Eső. - 10. évf. 3. sz. (2007 ősz), p. 28-31. Teljes szöveg >>
 
Teljes égbolt a szűkebb haza fölött : Lázár Ervin írói világa
 
Vállalás és visszavonás : Albert Gábor: Védekező halálraítéltek - Szókratész és Bakunyin
In: Kortárs. - 51. évf. 10. sz. (2007), p. 107-109. Teljes szöveg >>
 
 
Kanonizáltak és klasszikusok : Az irodalmi kánon természetrajza
In: Könyvhét. - 11. évf. 13-14. sz. (2007. júl.), p. 310. Teljes szöveg >>
 
Tények és próféciák : Mezei András: Hármaskönyv
In: Hitel. - 20. évf. 8. sz. (2007. aug.), p. 118-123. Teljes szöveg >>
 
A lelkiismeret szava : Két költő a szülötte városából : Apor Elemér és Kálnoky László szellemi kapcsolatáról
 
A hatvanöt éves Kerék Imre köszöntése
 
Népben és nemzetben, alanyban és állítmányban : Vargha Domokosné: Merre jársz most, Dombikám?
 
Vitamonológ : Kovács András Ferenc és Tornai József haikui
 
 
Versre ihlető botrányaink : Pék Pál: Arccal a semminek
 
Ahogy a csillag megy az égen : Lázár Ervin: Napló
 
Versformák, létformák : Konczek József: Formáért sóvárgó
 
Pék Pál emlékezete
 
Élet fája, lét fájdalma : Nádas Péter: Saját halál
 
Üdvözlet a vesztesnek : Szappanos Gábor: Csőregh Márton válogatott szenvedései
In: Kortárs. - 52. évf. 11. sz. (2008), p. 100-104. Teljes szöveg >>
 
A folytonosság láncszeme : Juhász Ferenc-Csábi Domonkos: Szívbe nyomott mag
 
Idegen ég alatt : 1945-1948
 
"És mit írva nem látsz e képen..." : Csanádi Imre: Ostorosok : (A Képes Krónika miniatúráira sorozat 5. darabja)
 
Rendhagyó magyaróra
 
Valahol otthon? Ezen a világon? : Deák Júlia: A pincebérlő
 
"Mert az maga tűz" : Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete
In: Tiszatáj. - 63. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. [95.]-103. Teljes szöveg >>
 
A semmivel szembenézve : Csokits János: Sötétedés
 
Az elhivatottság ára : Csanádi Imre költészetéről
 
Krónikás ének a forradalomról : Csanádi Imre: Az 56-os évre
 
Csillagörvény és csigaház : (Radnóti Miklós: Tétova óda)
 
 
Kísérletek a kegyelmi pillanatra : Csontos János: Száz év talány. Kiegészítések József Attilához
 
Bella István arca : Bella István-Zsille Gábor: Aki ivott az ég vizéből (Interjú, versek, fotók)
 
Rónay György öröksége
 
Húsz író, húsz kritikus : Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról
 
Tariménes utazásai a Gemenci erdőtől Newcastle-ig, Rómáig és Guyanáig : Kabdebó Tamás: 75. Novellák, elbeszélések
 
Lázár Ervin az olvasólámpa fényében
 
A modern Petőfi
 
Küzdőtársunk, a költő : Csoóri Sándor nyolcvanadik születésnapjára
 
A tragikus költő
 
A költő kérdez : Tornai József: A szabadgondolkodó
 
A magyar líra messziről : Cs. Szabó László: Hódoltsági irodalom - Az irodalom államosításától a forradalomig
 
A fény költője
 
Politikusokról gondolkodva : Egy riportfilm örvén
 
Szerelem és metafizika szonettekben : Markó Béla: Tulajdonképpen minden
 
Elek apó meséi és közéleti küzdelmei : Hegedűs Imre János: Benedek Elek monográfia
 
Ó, te mesebeli Afrika! : Diallo Julianna: Virrasztó éden. Magyar Napló, Bp., 2010.
 
A törzs szavaival : Vári Fábián László: Jég és korbács (versek 2002-2010)
 
Van- e a kornak ihlete? : Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet
 
Van- e a kornak ihlete? : Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet
 
Az író-kritikus : Ács Margit köszöntése
 
Kétpólusú költészet : Bevezető Tornai József költő világába
 
Versek a semmi ellen : Falusi Márton: Fagytak poklaid
 
Az ősi modern költő
 
Magyarok az üveghegyen túl : [Iancu Laura: Szeretföld]
In: Magyar napló. - 23. évf. 9. sz. (2011. szept.), p. 65. Teljes szöveg >>
 
Egy kard mint művészi remeklés : Buda Ferenc hetvenötödik születésnapjára
 
Egyetértésben és vitában egy német klasszikussal : Tornai József: Gottfried Benn mérgei
 
Nemzet a magasban : Salamon Konrád: A harmadik úton
 
Nagyzenekar síppal, dobbal, nádi hegedűvel
 
Való világ - vagy igaz világ?
 
A világszemlélet tankönyve : Weöres Sándor: Egybegyűjtött prózai írások
 
Könyv tizennyolc éven felülieknek : Szappanos Gábor: A királynő mélyén
 
A negyedik csillag : Tornai József: Csillaganyám, csillagapám
In: Hitel. - 25. évf. 5. sz. (2012. máj.), p. 108-115. Teljes szöveg >>
 
Hámori András: Képtelen történet
 
Hetven után mi következik?
 
Mintha az ő szemével : Kerék Imre hetvenedik születésnapjára
 
 
 
Közreműködésével megjelent kötetek:
 
Gurul a pénz : Novellák / Karinthy Frigyes (1983)
[Válogatta, szerkesztette és az utószót írta.]
 
Szép versek 1987 (1988)
[Összeállította.]
 
Szép versek 1988 (1989)
[Összeállította.]
 
Szép versek 1989 (1990)
[Összeállította.]
 
Szép versek 1990 (1991)
[Összeállította.]
 
Arany és Petőfi levelezése prózában, versben (1995)
[Összeáll. és az előaszót írta.]
 
 
Menekülő szív : Kálnoky László emlékezete (2000)
[Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
 
 
 
Másodvirágzó : Csanádi Imre emlékezete (2004)
[Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
 
 
 
 
Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből (2011)
[Szerkesztette és a bevezetőt írta.]

Ajánló a hozzá szóló írásokból:
 
Alföldy Jenő köszöntése / Szekér Endre
In: Köztér. - 2. évf. 7. sz. (1999. júl.), p. 11.
 
Alföldy Jenő hetven : [Vers] / Pintér Lajos
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Egy régi "Csokonai-versem"-re Jenőnek : Emlékszel? / Tandori Dezső
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [45.]
 
Elégia derengő fényben : [Vers] / Lászlóffy Csaba
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Előlelt töredék : [Vers] / Tamás Menyhért
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Egy templomépítőhöz : Alföldy Jenő születésnapi köszöntése / Ágh István
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. 44.
 
Zsivjó! : Alföldy Jenő hetvenedik születésnapjára / Tőzsér Árpád
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Családi kör : [Vers] / Szakolczay Lajos
 
Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodás : Alföldy Jenőnek / Bárány László
 
 
Róla szóló cikkek, interjúk, kritikák, egyéb írások:
 
A 2004. év Tekintet-díját Alföldy Jenő kapta
In: Tekintet. - 18. évf. 1. sz. (2005), p. 2.
 
Az érték megmarad : Bemutatták Alföldy Jenő József Attila-tanulmánykötetét / Pósa Zoltán
In: Magyar nemzet. - 68. évf. 94. sz. (2005. ápr. 8. péntek), p. 15.
 
Sebész, puszta kézzel : Alföldy Jenő: Egy szenvedély margójára
In: Magyar napló. - 17. évf. 12. sz. (2005. dec.), p. 43-44.
 
A műelemző iskolájában : Irodalomtörténet / Konczek József
In: Könyvhét. - 10. évf. 3/4. sz. (2006. febr.), p. 54. Teljes szöveg >> http://www.konyv7.hu/index.php?akt_menu=234

Szakmaiság és ismeretterjesztés : Alföldy Jenő: Arany öntudat - József Attila-tanulmányok / Vasy Géza
 
Az értelmezés mint szegély : Alföldy Jenő: "Egy szenvedély margójára" / Fodor Miklós
 
Félretolt hegyek : Alföldy Jenő a rendszerváltozás hibáiról, a baloldaliságról és az aszimetrikus templomokról
 
Mindnyájunk lelki épségéért : Alföldy Jenő: Templomépítők / Papp Endre
 
Templomépítő költők a feledés küszöbén / Kákonyi Péter
In: Magyar nemzet. - 70. évf. 104. sz. (2007. ápr. 17. kedd), p. 15.
 
Nem jő Vergilius : A hetvenéves Alföldy Jenőnek / Baranyi Ferenc
In: Tekintet. - 22. évf. 3. sz. (2009. máj.-jún.), p. 21.
 
Választott elődök : Alföldy Jenő: Fénylő parnasszus
In: Könyvhét. - 13. évf. 5/6. sz. (2009. márc.), p. 139. p.
 
Az önvédelem mintája : Alföldy Jenő : Csanádi Imre költői világa; Huszonöt verselemzés Csanádi Imre költészetéből / Papp Endre
In: Hitel. - 22. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 118-122. Teljes szöveg >> 
 
Új kötetek Csanádi Imréről / Bera Linda
In: Kecskeméti lapok. - 105. évf. 13. sz. (2009. jún. 24.), p. 12.
 
Ellenállhatatlan ellenállás : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Csontos János
In: Magyar napló. - 21. évf. 9. sz. (2009. szept.), p. 27-37. Teljes szöveg >>
 
Petőfi Sándor titkait elemzik a magyartanárok / M. A.
In: Petőfi népe. - 64. évf. 225. sz. (2009. szept. 25. péntek), p. 5.
 
Egy "érdemes tankönyvíró" : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Jáki László
 
"igyekszem állást foglalni": Alföldy Jenő, a kritikus / Pienták Attila
In: Lyukasóra. - 20. évf. 1. sz. (2011), p. 45-46.
 
Vackorfa az éden közepén : [Alföldy Jenő: A megszenvedett éden] / Erős Kinga
In: Szépirodalmi figyelő. - U.f., 10. évf. 1. sz. (2011), p. 54-58. Teljes szöveg >> 
 
Az irodalmár hivatása : Alföldy Jenő: A megszenvedett Éden / Vasy Géza
In: Kortárs. – 56. évf. 2. sz. (2012), p. 102-104. Teljes szöveg >>
 
 
Elektronikus dokumentum: