Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János

Radó Vilmos 

Svébis Mihály

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Alföldy Jenő Alföldy Jenő

 

ALFÖLDY JENŐ


Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

 

Alföldy Jenő


A fotó forrása >>

1939-ben született Budapesten.
Szülei Alföldy Jenő és Halmi Kornélia. 1957-ben érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban. A középiskolai tanulmányok után az MTI Fotóosztályára ment fotós tanulónak, ahol a kétéves képzés végén 1960-ban szakvizsgát tett. 1963-ban felvették az ELTE Bölcsészkarára magyar nyelv és irodalom szakra. 1969-ben diplomázott, és még abban az évben az Élet és Irodalom munkatársa lett. Kétéves újságírói képzést követően 1975-től 1991-ig a versrovat vezetője lett. 1979-ben az Új Tükör vers- és prózarovat vezetője. 1986-tól 1988-ig a Magvető Kiadó főszerkesztőjeként dolgozott, de az írás iránti vágy miatt két évvel később, 1988-ban visszatért az Élet és Irodalomhoz, 1989-tól főszerkesztő-helyettes. 1989-1992 között A hónap versei című TV-műsor szerkesztője volt.
1991-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó Társadalomtudományi Szerkesztőségének főszerkesztője lett tíz évig. A nagysikerű Alföldy irodalomkönyv-sorozat ezt követően közel három év alatt készült el, melyet 1996-ban adtak ki először. 2001 óta nyugdíjasként gondozza az általános iskola felső tagozatos diákjainak szóló irodalomkönyveket. Kecskeméten él.
A Digitális Irodalmi Akadémia Kálnoky László-szakértője volt 2001-től 2009-ig.
1998-ban vette feleségül Dobozi Esztert, József Attila-díjas (2010) költőnőt. Két gyermeke van: Gyöngyi (1960) és Gábor (1975).
 
Elismerései:
 
Szocialista Kultúráért (1976)
Minisztériumi Nívódíj (1979)
József Attila-díj (1984)
SZOT-díj (1985)
Tekintet-díj (2004)
Tankönyvesek Országos Szövetsége érdemes tankönyvíró cím (2007)
Arany János-díj (2014)
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2015)
 
Önálló kötetei:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánló cikkeiből, tanulmányaiból, kritikáiból:
  
Visszatörténések : Vörös István : A szelídre várva
 
Álom a jövő század irodalmáról
 
Oberon köpenyében : Nádasdy Ádám költészetéről
 
Klasszikusok hiteles arcvonásai : Orosz László: A niklai remete és a kecskeméti fiskális
 
Buda Ferenc világa
 
Legfőbb valónk verse : Nagy László: Hegyi beszéd
 
Halandó kézzel halhatatlanul : Illyés Gyula őszi vendéglátás című könyvéből
 
Vizsgálat az "örök dolgok" ügyében : Illyés Gyula hét verséről
 
Verszenére váltott festészet : Csanádi Imre: Mária és Erzsébet
  
Hamis és valódi : Két szonett Weöres Sándortól
 
Tények feltárása, legendák oszlatása : Tüskés Tibor : A határtalan énekese
 
Az űrhajós belső kényszere : Csokits János: Egy hajótörött naplójából
 
A zarándok útja : Domokos Mátyás : A porlepte énekes
 
Ördögharapást szőrivel - de kell a tömjén is
 
Közös szerelmeink
 
Szabadság és zsarnokság : Az Egy mondat a zsarnokságról utóélete és összevetése Paul Edward Szabadság című versével / Alföldy Jenő
 
Templom és erős vár
 
Rontás és bel canto
 
A bizonyosság  : 2004. december 5.
 
A rejtjelek feloldása
 
Népiesség vagy új egyetemesség
 
Ártalom és üdvösség : a fölöslegességről
 
Az utolsó vers : József Attila: Íme hát, megleltem hazámat
 
Valóság és mítosz
[Ismertetés: Hölderlin vascipői.]
 
Lelki realitás és közös ihlet : Csoóri Sándor: Futás a ködben
 
Új érzékenység a hetvenes években : Csoóri Sándor: Sirályvonal
 
Tornai József univerzitása : Tornai József: Villámsújtotta kor
 
Egy s más Tandoriról
 
Metafizikai realizmus : Balázs József: A torcellói Krisztus
In: Kortárs. - 50. évf. 5. sz. (2006), p. 110-115. Teljes szöveg >>
 
Kultúrdiplomácia magyaroknak : Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
In: Könyvhét. - 10. évf. 5/6. sz. (2006. márc.), p. 118. Teljes szöveg >>
 
Mi az, hogy "Mark Twain"? : Emlékképek a gyerekirodalomból
 
1956 forradalma és a költészet
 
Szárnyak és fékek : Jász Attila : Fékezés
 
A szeretet lángelméje : Lázár Ervin (1936-2006)
In: Kortárs. - 51. évf. 2. sz. (2007), p. 119-125. Teljes szöveg >> 
 
Kirké - vagy Eurüdike? : Odüsszeusz és Kirké
In: Kortárs. - 51. évf. 3. sz. (2007), p. 96-100. Teljes szöveg >>
 
Weöres Sándor-paródiák : A  gyermekdalköltő Weöres
In: Eső. - 10. évf. 3. sz. (2007 ősz), p. 28-31. Teljes szöveg >>
 
Teljes égbolt a szűkebb haza fölött : Lázár Ervin írói világa
 
Vállalás és visszavonás : Albert Gábor: Védekező halálraítéltek - Szókratész és Bakunyin
In: Kortárs. - 51. évf. 10. sz. (2007), p. 107-109. Teljes szöveg >>
 
 
Kanonizáltak és klasszikusok : Az irodalmi kánon természetrajza
In: Könyvhét. - 11. évf. 13-14. sz. (2007. júl.), p. 310. Teljes szöveg >>
 
Tények és próféciák : Mezei András: Hármaskönyv
In: Hitel. - 20. évf. 8. sz. (2007. aug.), p. 118-123. Teljes szöveg >>
 
A lelkiismeret szava : Két költő a szülötte városából : Apor Elemér és Kálnoky László szellemi kapcsolatáról
 
A hatvanöt éves Kerék Imre köszöntése
 
Népben és nemzetben, alanyban és állítmányban : Vargha Domokosné: Merre jársz most, Dombikám?
 
Vitamonológ : Kovács András Ferenc és Tornai József haikui
 
 
Versre ihlető botrányaink : Pék Pál: Arccal a semminek
 
Ahogy a csillag megy az égen : Lázár Ervin: Napló
 
Versformák, létformák : Konczek József: Formáért sóvárgó
 
Pék Pál emlékezete
 
Élet fája, lét fájdalma : Nádas Péter: Saját halál
 
Üdvözlet a vesztesnek : Szappanos Gábor: Csőregh Márton válogatott szenvedései
In: Kortárs. - 52. évf. 11. sz. (2008), p. 100-104. Teljes szöveg >>
 
A folytonosság láncszeme : Juhász Ferenc-Csábi Domonkos: Szívbe nyomott mag
 
Idegen ég alatt : 1945-1948
 
"És mit írva nem látsz e képen..." : Csanádi Imre: Ostorosok : (A Képes Krónika miniatúráira sorozat 5. darabja)
 
Rendhagyó magyaróra
 
Valahol otthon? Ezen a világon? : Deák Júlia: A pincebérlő
 
"Mert az maga tűz" : Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete
In: Tiszatáj. - 63. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. [95.]-103. Teljes szöveg >>
 
A semmivel szembenézve : Csokits János: Sötétedés
 
Az elhivatottság ára : Csanádi Imre költészetéről
 
Krónikás ének a forradalomról : Csanádi Imre: Az 56-os évre
 
Csillagörvény és csigaház : (Radnóti Miklós: Tétova óda)
 
 
Kísérletek a kegyelmi pillanatra : Csontos János: Száz év talány. Kiegészítések József Attilához
 
Bella István arca : Bella István-Zsille Gábor: Aki ivott az ég vizéből (Interjú, versek, fotók)
 
Rónay György öröksége
 
Húsz író, húsz kritikus : Pályatükrök. Húsz portré fiatal alkotókról
 
Tariménes utazásai a Gemenci erdőtől Newcastle-ig, Rómáig és Guyanáig : Kabdebó Tamás: 75. Novellák, elbeszélések
 
Lázár Ervin az olvasólámpa fényében
 
A modern Petőfi
 
Küzdőtársunk, a költő : Csoóri Sándor nyolcvanadik születésnapjára
 
A tragikus költő
 
A költő kérdez : Tornai József: A szabadgondolkodó
 
A magyar líra messziről : Cs. Szabó László: Hódoltsági irodalom - Az irodalom államosításától a forradalomig
 
A fény költője
 
Politikusokról gondolkodva : Egy riportfilm örvén
 
Szerelem és metafizika szonettekben : Markó Béla: Tulajdonképpen minden
 
Elek apó meséi és közéleti küzdelmei : Hegedűs Imre János: Benedek Elek monográfia
 
Ó, te mesebeli Afrika! : Diallo Julianna: Virrasztó éden. Magyar Napló, Bp., 2010.
 
A törzs szavaival : Vári Fábián László: Jég és korbács (versek 2002-2010)
 
Van- e a kornak ihlete? : Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet
 
Van- e a kornak ihlete? : Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet
 
Az író-kritikus : Ács Margit köszöntése
 
Kétpólusú költészet : Bevezető Tornai József költő világába
 
Versek a semmi ellen : Falusi Márton: Fagytak poklaid
 
Az ősi modern költő
 
Magyarok az üveghegyen túl : [Iancu Laura: Szeretföld]
In: Magyar napló. - 23. évf. 9. sz. (2011. szept.), p. 65. Teljes szöveg >>
 
Egy kard mint művészi remeklés : Buda Ferenc hetvenötödik születésnapjára
 
Egyetértésben és vitában egy német klasszikussal : Tornai József: Gottfried Benn mérgei
 
Nemzet a magasban : Salamon Konrád: A harmadik úton
 
Nagyzenekar síppal, dobbal, nádi hegedűvel
 
Való világ - vagy igaz világ?
 
A világszemlélet tankönyve : Weöres Sándor: Egybegyűjtött prózai írások
 
Könyv tizennyolc éven felülieknek : Szappanos Gábor: A királynő mélyén
 
A negyedik csillag : Tornai József: Csillaganyám, csillagapám
In: Hitel. - 25. évf. 5. sz. (2012. máj.), p. 108-115. Teljes szöveg >>
 
Hámori András: Képtelen történet
 
Hetven után mi következik?
 
Mintha az ő szemével : Kerék Imre hetvenedik születésnapjára
 
 
 
Közreműködésével megjelent kötetek:
 
Gurul a pénz : Novellák / Karinthy Frigyes (1983)
[Válogatta, szerkesztette és az utószót írta.]
 
Szép versek 1987 (1988)
[Összeállította.]
 
Szép versek 1988 (1989)
[Összeállította.]
 
Szép versek 1989 (1990)
[Összeállította.]
 
Szép versek 1990 (1991)
[Összeállította.]
 
Arany és Petőfi levelezése prózában, versben (1995)
[Összeáll. és az előaszót írta.]
 
 
Menekülő szív : Kálnoky László emlékezete (2000)
[Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
 
 
 
Másodvirágzó : Csanádi Imre emlékezete (2004)
[Válogatta, szerkesztette és összeállította.]
 
 
 
 
Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből (2011)
[Szerkesztette és a bevezetőt írta.]

Ajánló a hozzá szóló írásokból:
 
Alföldy Jenő köszöntése / Szekér Endre
In: Köztér. - 2. évf. 7. sz. (1999. júl.), p. 11.
 
Alföldy Jenő hetven : [Vers] / Pintér Lajos
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Egy régi "Csokonai-versem"-re Jenőnek : Emlékszel? / Tandori Dezső
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [45.]
 
Elégia derengő fényben : [Vers] / Lászlóffy Csaba
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Előlelt töredék : [Vers] / Tamás Menyhért
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Egy templomépítőhöz : Alföldy Jenő születésnapi köszöntése / Ágh István
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. 44.
 
Zsivjó! : Alföldy Jenő hetvenedik születésnapjára / Tőzsér Árpád
In: Lyukasóra. - 18. évf. 3. sz. (2009), p. [46.]
 
Családi kör : [Vers] / Szakolczay Lajos
 
Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodás : Alföldy Jenőnek / Bárány László
 
 
Róla szóló cikkek, interjúk, kritikák, egyéb írások:
 
A 2004. év Tekintet-díját Alföldy Jenő kapta
In: Tekintet. - 18. évf. 1. sz. (2005), p. 2.
 
Az érték megmarad : Bemutatták Alföldy Jenő József Attila-tanulmánykötetét / Pósa Zoltán
In: Magyar nemzet. - 68. évf. 94. sz. (2005. ápr. 8. péntek), p. 15.
 
Sebész, puszta kézzel : Alföldy Jenő: Egy szenvedély margójára
In: Magyar napló. - 17. évf. 12. sz. (2005. dec.), p. 43-44.
 
A műelemző iskolájában : Irodalomtörténet / Konczek József
In: Könyvhét. - 10. évf. 3/4. sz. (2006. febr.), p. 54. Teljes szöveg >> http://www.konyv7.hu/index.php?akt_menu=234

Szakmaiság és ismeretterjesztés : Alföldy Jenő: Arany öntudat - József Attila-tanulmányok / Vasy Géza
 
Az értelmezés mint szegély : Alföldy Jenő: "Egy szenvedély margójára" / Fodor Miklós
 
Félretolt hegyek : Alföldy Jenő a rendszerváltozás hibáiról, a baloldaliságról és az aszimetrikus templomokról
 
Mindnyájunk lelki épségéért : Alföldy Jenő: Templomépítők / Papp Endre
 
Templomépítő költők a feledés küszöbén / Kákonyi Péter
In: Magyar nemzet. - 70. évf. 104. sz. (2007. ápr. 17. kedd), p. 15.
 
Nem jő Vergilius : A hetvenéves Alföldy Jenőnek / Baranyi Ferenc
In: Tekintet. - 22. évf. 3. sz. (2009. máj.-jún.), p. 21.
 
Választott elődök : Alföldy Jenő: Fénylő parnasszus
In: Könyvhét. - 13. évf. 5/6. sz. (2009. márc.), p. 139. p.
 
Az önvédelem mintája : Alföldy Jenő : Csanádi Imre költői világa; Huszonöt verselemzés Csanádi Imre költészetéből / Papp Endre
In: Hitel. - 22. évf. 6. sz. (2009. jún.), p. 118-122. Teljes szöveg >> 
 
Új kötetek Csanádi Imréről / Bera Linda
In: Kecskeméti lapok. - 105. évf. 13. sz. (2009. jún. 24.), p. 12.
 
Ellenállhatatlan ellenállás : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Csontos János
In: Magyar napló. - 21. évf. 9. sz. (2009. szept.), p. 27-37. Teljes szöveg >>
 
Petőfi Sándor titkait elemzik a magyartanárok / M. A.
In: Petőfi népe. - 64. évf. 225. sz. (2009. szept. 25. péntek), p. 5.
 
Egy "érdemes tankönyvíró" : Beszélgetés Alföldy Jenővel / Jáki László
 
"igyekszem állást foglalni": Alföldy Jenő, a kritikus / Pienták Attila
In: Lyukasóra. - 20. évf. 1. sz. (2011), p. 45-46.
 
Vackorfa az éden közepén : [Alföldy Jenő: A megszenvedett éden] / Erős Kinga
In: Szépirodalmi figyelő. - U.f., 10. évf. 1. sz. (2011), p. 54-58. Teljes szöveg >> 
 
Az irodalmár hivatása : Alföldy Jenő: A megszenvedett Éden / Vasy Géza
In: Kortárs. – 56. évf. 2. sz. (2012), p. 102-104. Teljes szöveg >>
 
 
Elektronikus dokumentum: