Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János

Radó Vilmos 

Svébis Mihály

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Bánszky Pál Bánszky Pál

 

BÁNSZKY PÁL

Művészettörténész
(1929-2015)

Bánszky Pál

 
 
Kabán született 1929. október 31-én iparos családban. 1978-tól meghatározó személyisége a kecskeméti kulturális életnek, de országosan is elismert kutató. A nevéhez fűződik a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely létrehozása és a Magyar Naiv Művészek Múzeumának megújítása 1977-ben.
Szépnagyapja Kecskeméten született és szűcsmesterséget tanult, édesapja fodrász, édesanyja hímzőasszony volt. Gyermekkora óta dolgozott nyáron, hogy megkeresse a tandíjra, tanszerekre való pénzt, hiszen négyen voltak testvérek, így be kellett osztaniuk szülei jövedelmét. Tizenöt éves volt, mikor édesapja meghalt. Ettől kezdve önellátó lett, felkerült Pestre, ahol a Toldi gimnáziumban érettségizett.
1956 után segédmunkásként dolgozott, majd a KISZ megbízásából Budapesten létrehozott egy ifjúsági házat.
1966-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–történelem szakon középiskolai tanári diplomát, majd 1968-ban művészettörténész diplomát szerzett. 
1958-tól 1978-ig a Népművelési Intézet vizuális művészeti osztályának tudományos munkatársa, majd az intézet főosztályvezetője lett. Itt került közel hozzá az amatőr képzőművészet és a tárgyi népművészet. Az intézetben együtt dolgozott például Bak Imrével, Karsai Zsigával. Majd Tóth Menyhért művészete hatására és az 1976 őszén létrejött naiv múzeum létrehozása után Kecskeméten vállalt másodállát, és néhány év ingázás után végleg Kecskemétre költözött és állandó állást kapott.
1978-tól a kecskeméti Katona József Múzeum tudományos munkatársa, 1983-tól 1990-ig megyei múzeumigazgató, 1991-től a kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múzeumának igazgatója volt, innen vonult nyugdíjba 1999-ben.
Számos szakmai testület tagjaként tevékenykedett. Így tagja volt az Országos Népművészeti Egyesületnek, elnöke a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesületnek. 2002. január 1-jétől a Képzőművészeti Szakmai Kollégium tagja, 2007 óta a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának levelező tagja, majd 2012-től rendes tagja volt.
A tokaji nyári művésztelep vezetője és a tíz éve indult Viselet és csipke alkotótáborok szervezője, valamint ő hívta életre Jakabszállás külterületén, a Wolford dűlőben a kézműves mesterségek alkotótáborát.
Legfontosabb kutatási területe a kortárs képzőművészet és a naiv művészet. Munkájának fontos része az élő képzőművészeti hagyományok megismertetése, az élő képzőművészeti folklór kutatása. A rábízott és általa felügyelt múzeumok állandó tárlatainak felfrissítésében, átrendezésében is nagy szerepe volt, főként a Magyar Naiv Művészeti Múzeumban, melynek anyaga legközelebb állt kutatásai köréhez. Magángyűjteményét is tudományos igénnyel kezelte. 
2015. június 13-án hulyt el.
 
A Bánszky Pál Alkotó Kör
 
Születési helyén, Kabán működik az ÁMK Mácsai Sándor Művelődési Ház amatőr képzőművészeti csoportja, mely fennállásának tizedik évfordulója alkalmából vette fel a művészettörténész nevét. Alkotásaikból évente májusban rendeznek kiállítást a művelődési házban. Minden év júliusa utolsó hetében alkotótábort rendeznek, ahol több településről is érkeznek alkotók. A tábor vezetői között voltak : Bánszky Pál, Palotai Erzsébet, Subicz István, Tamus István, Walter Gábor és több más neves festő- és grafikus művész. A táborban készült alkotásokból kiállítást is rendeznek a kabai művelődési házban.
 
Kiállításrendezéseiből
 
Már 1969-től rendezett kiállítást naiv művészek alkotásaiból, valamint a Naiv Művészek Múzeuma állandó kiállításának átrendezése (1977) mellett számos egyéni és csoportos tárlatot rendezett, pl. Benedek Péter, Tóth Menyhért, Samu Géza, Balázs János műveiből.
12 külföldi kiállítást rendezett a Magyar Naiv Művészek Múzeumának anyagából.
1972 - Magyar naiv művészek a XX. században [F. Mihály Idával], Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
1974 - Autodidakta cigány művészek, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Székesfehérvár
1977 - I. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás, Katona József Múzeum, Kecskemét
1979 - Magyar Naiv Művészek, Miskolci Galéria, Miskolc.
1992 - Élő népművészet : X. országos népművészeti kiállítás (Flórián Máriával), Néprajzi Múzeum, Budapest
 
 
Elismerései:

Bács-Kiskun Megyéért Díj (1993)
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1994)
Életfa Díj (1999) 
Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj (2006)
Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja (2007), majd rendes tagja (2012).
Pro Museo-emlékérem (2009)
Magyar Örökség Díj – közösségteremtő és múzeumépítő munkásságáért (2009)

 

 
Bánszky Pál a könyvtárban
Bánszky Pál a Katona József Könyvtárban
(Kerekasztal-beszélgetések: Értékőrző kecskeméti gyűjtemények, 2009. október 28.)
A Katona József Könyvtár felvétele.
 
 
Könyvek, tanulmányok:
 
 
Fából faragott játszóterek
In: Művészet. - 24. évf. 8. sz. (1983. aug.), p. 26-30.
 
Képtár Kecskeméten
In: Művészet. - 24. évf. 11. sz. (1983. nov.), p. 34-37.
[Az írásban a Kecskeméti Képtárat és a Tóth Menyhért életmű-kiállítást mutatja be.]
 
Bács-Kiskun megyei grafikai tárlat : Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ
In: Új tükör. - 21. évf. 18. sz. (1984. ápr. 29.), p. 3.
 
Kodály Zoltán a képzőművészetben
 
 
Botmarkolatból szobor
In: Szabad föld. - 43. évf. 13. sz. (1987. márc. 27.), p. 12.
 
Minőség és tömegesség
In: Népművelés. - 34. évf. 9. sz. (1987. szept.), p. 37.
[Írása az amatőr képzőművészeti mozgalomról.]

         

 
Művészetpártolás Kecskeméten a 20. század elején
In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Múz. Ig., [1987]. - p. 179-184.
 
Művészetpártolás Kecskeméten a két világháború között
In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Múz. Ig., 1990. - p. 192-197.
 
Nagy István képek a Türr István Múzeum gyűjteményében
In: Emlékkönyv a bajai múzeum 50 éves évfordulójára, 1937. - Baja : [Türr Múz.], 1989 [!1990]
 

Borosné Endresz Teréz 

 
Művészetpártolás Bács-Kiskun megyében az 1970-1980-as években
In: Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Múz. Ig., 1992. - 185-192. p.
 

Népi szobrászat 

A hagyományos paraszti világból fogant szobor
In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Múz. Ig., 1994. - p. 87-91.
 
 
A népművészet és a naiv művészet közös vonásai és különbözőségei
In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, 1995. - p. 39-41.
 
 
 
  
 
 
Szerkesztésében, közreműködésével megjelent munkák:
 
 
 
 
Cumania 9 [A kötetet szerkesztette.]
 
Cumania 10. : Bács-Kiskun megyei múzeumok évkönyve [A kötetet szerkesztette Sztrinkó Istvánnal.]
 
A Kecskeméti Galéria tájékoztatója [Az időszaki kiadvány felelős kiadója.]
 
Cumania 11. : Bács-Kiskun Megyei Múzeumok évkönyve [A kötetet szerkesztette Sztrinkó Istvánnal.]
 
 
  
 
50 éves a tokaji művésztelep [A kötetet szerkesztette.]
 
 
 
Ajánló munkásságáról szóló kötetekből, tanulmányokból:
 
 
Bánszky Pál: A naiv művészet Magyarországon / Vermes Zsuzsanna
In: Népművelés. - 32. évf. 4. sz. (1985. ápr.), p. 40.
 
Vadvirágok / Szuromi Pál
In: Élet és irodalom. - 29. évf. 34. sz. (1985. aug. 23.), p. 10.
[A naiv művészet Magyarországon című könyvéről szóló ismertetés.]
 
Beszélgetés Bánszky Pállal a naiv művészetről / Borzák Tibor
In: Magyar ifjúság. - 29. évf. 35. sz. (1985. aug. 30.), p. 30.
 
Értékörzők: Bánszky Pál : "Erős szálak kötnek a népművészethez és a naiv alkotásokhoz" / Borzák Tibor
In: Petőfi népe. - 42. évf. 227. sz. (1987. szept. 26.), p. 5. Tovább a teljes cikkhez>>
[Bánszky Pál a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójaként munkájáról nyilatkozik.]
 
Publikációk, 1992-1994 : a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet munkatársainak megjelent írásai
In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, 1995. - p. 287-296.
 
Bánszky Pál : A képzőművészet vadvirágai / Kovács Zita
In: Magyar Művészeti Fórum. - 1. évf. 2. sz. (1998. dec.), p. 74-75.
 
Embercsere : Naívan - behavazva / Daróczi Kiss Márta
In: Köztér. - 2. évf. 2. sz. (1999. febr.), p. 3. Tovább a teljes cikkhez>>
[A Magyar Naív Művészek Múzeuma közalapítvány új elnöke Bárth János lett, dr. Bánszky Pál volt elnök nyilatkozik.]
 
Igazgatóváltás a naív művészetek múzeumában : Az alkotók azt fontolgatják, hogy műveiket visszakérik / Scipiades Erzsébet
In: Magyar hírlap. - 32. évf. 58. sz. (1999.márc.10.), p. 8.
 
Erdőben, mezőben nyíló vadvirágok : (Bánszky Pál: A képzőművészet vadvirágai) / Katona Imre
 
Megújhodó faragóhagyomány / Kriskóné Dávid Mária
In: Köztér. - 3. évf. 7. sz. (2000. júl.), p. 13. Tovább a teljes cikkhez>>
[Könyvismertetés Megújhodó faragóhagyomány 1973-1998. c. művéről]
 
Jakabi alkotótábor
In: Alföldi lapok. - 8. évf. 32. sz. (2000. aug. 17. ), p. 9.
 
Kiszoríthatja-e a természetes anyagot a műanyagvilág ? : Bánszky Pál: Megújhodó faragóhagyomány / Banner Zoltán
 
 
Az alkotás öröme
In: Kecskeméti lapok. - 99. évf. 27. sz. (2003. júl. 17.), p.13.
 
Csokonai-díj egy egész életmű elismeréseképpen
 
 "Nem én alakítom a fát, hanem a fa alakít engem"
 
 
 
Róla szóló írások:
 
Bánszky Pál
 
Életfa díjat kaptak
 
Bánszky Pál művészettörténész
 
Bánszky Pál művészettörténész
In: MTI ki kicsoda 2006 : kortársaink életrajzi lexikona. - Budapest : MTI, 2005, p. 106.
 
Az a fontos, hogy az érték ne menjen veszendőbe : 80 éves Bánszky Pál / Kállai Erzsébet
 
Dr. Bánszky Pál 80 éves
 
"A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor" / Sági Norberta
In: Forrás [1969-]. - 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 91-97. Tovább a teljes cikkhez>>
 
Dr. Bánszky Pál : 1929. október 31. - 2015. június 13.
In: Cumania 27. / [szerk. Wicker Erika] . - Kecskemét : Kecskeméti Katona József Múzeum, 2016. - p. 13-18.