Bárth János Bárth János

 

BÁRTH JÁNOS

Néprajzkutató, történész, múzeológus

 

Bárth János

A fotó forrása >>

 

Jánoshalmán született 1944. december 15-én. A középiskolát Kalocsán végezte, majd az ELTE BTK történelem-néprajz szakán tanult 1963-1968 között. Kiskunhalason muzeológus 1968-1970 között, Kalocsán múzeumigazgató 1970-től 1990-ig. A Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság vezetője 1990-1995 között, majd 2000. december 1-jétől 2005. november 30-áig. 1996-tól 2000-ig a kecskeméti Katona József Múzeum főmuzeológusa, majd 2000 decemberétől igazgatója. 2005-től főmunkatársként dolgozik az intézménynél. Tanít a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszékén. Településnéprajzzal, vallási néprajzzal, népesedéstörténettel, agrártörténettel foglalkozik, fő kutatási területe a Duna-Tisza köze, különös tekintettel Kalocsa környékére és a Bácskára, valamint a székelyföldi Udvarhelyszékre. A keceli monografikus kutatások szervezője és irányítója 1978-tól 1984-ig. Szerkeszti a kecskeméti Katona József Múzeum Közleményeit 1983-tól, a Kalocsai Múzeum Közleményeit 1988-tól, a Cumaniát 1992-től. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottságának külső tagja 1998. november 4-től. Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégima tagja 2003 januárjától.

 

Elismerései:

Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1999)

Győrffy István emlékérem (2004)

Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2008)

Jánoshalma Város Kultúrájáért kitüntető cím (2009)

 

Művei:

A kalocsai szállások településnéprajza, 1975.

Korai kalocsai hímzések, 1978.

Magyar népi építészet, 1982.

Szállások, falvak, városok. A magyarság települési hagyománya, 1996.

Adatgyűjtési útmutató a Duna-Tisza közi tanyák néprajzi jelenkutatásához, 1996.

Kalocsai kontraktusok, 1997.

A vigasztaló Napbaöltözött Asszony, 2000.

Varság, a székely tanyaközség, 2001. Teljes szöveg >>

Gyimesfelsőloki emléklapok, 2003.

Úz-völgyi magyarok: településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány, 2004. Teljes szöveg >>

Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna–Tisza közéről, 2005.

Tájak mezsgyéjén. Termelés és életmód a Duna–Tisza közi Kecelen a kései feudalizmus korában, 2005.

Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai, 2006. Teljes szöveg >>

A korondi közbirtokosság három évtizede : 1904-1933, 2006.

Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII-XX. században, 2007. Teljes szöveg >>

Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén, 2008.

Tanyasors, gazdasors : egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája, 2009.

Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánkfalván, 2010.

 

 

Szerkesztésében megjelent kötetek:

Kecel története és néprajza, 1984.

Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények, 1987.

Keceli üzenet, 1990.

Cumania 13., 1992. Teljes szöveg >>

Dunatáji találkozás (konferencia), 1992.

Solymos Ede munkássága : Emlékirat és bibliográfia, 1994.

Dunáninnen-Tiszáninnen (konferencia), 1995.

Tükörképek a Sugovicán (konferencia), 1996.

Cumania 14., 1997.  Teljes szöveg >>

Cumania 15., 1998.  Teljes szöveg >>

Havasalja havasa : Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről, 1998.

Cumania 16., 1999.  Teljes szöveg >>

Két víz között (konferencia), 1999.

Cumania 17., 2001.  Teljes szöveg >>

Ezer év a Duna-Tisza közén (konferencia), 2001.

Dunavecse, (írta Balogh Mihály), 2001.

Petőfiszállás, (írta Bánkiné Molnár Erzsébet), 2001.

Tiszaalpár (írta Bárth Dániel), 2001.

Cumania 18., 2002.  Teljes szöveg >>

Kecskemét története 1849-ig, 2002.

Cumania 19., 2003.  Teljes szöveg >>

"Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai", 2003.

Cumania 20., 2004.  Teljes szöveg >>

A halasi csipke útja a gondolattól a világhírig (szerző: Janó Ákos, Vorák József), 2004.

Cumania 21., 2005.  Teljes szöveg >>

Szavak szivárványa (konferencia), 2005.

Hajósi sváb népi elbeszélések, 2005.

Cumania 22., 2006. Teljes szöveg >>

Cumania 23., 2007. Teljes szöveg >>

Lapádi vendégség : Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről, 2007.

Cumania 24., 2009. Teljes szöveg >>

Fakuló színek (konferencia), 2009.

Cumania 25., 2010. Teljes szöveg >>

Betakarítás : az 1968-ban végzett tanítványok tanulmányai Tálasi István néprajzprofesszor születésének 100. évfordulójára, 2010.

Dusnok története és néprajza, 2010.

Tárgyak, jelek, virágok : tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről, 2010.

 

Cikkek, tanulmányok teljes szöveggel:

Migráció és kontinuitás egy Duna-melléki táj népesedéstörténetében
 
A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról  
 
Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez
 
A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése
In: Cumania 5., 1978. - p. 97-142. Teljes szöveg >>
 
Az Illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása
 
Jankováci rácok vallomásai
 
A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben
 
Földművelés és állattartás Bácska északi határvidékén a 18. században
 
Magyarország népességének felekezeti megoszlása a 19–20. században
 
Pest-Pilis-Solt vármegye 1812. évi ár- és bérszabása
 
Szeremlei vallomások
 
Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések
 
Adalékok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismeretéhez
 
Bácskai megosztott települések
 
Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XVIII. századi népesedéstörténetében
 
"Urusos kút", határbeli kápolna és a Szent László hagyomány
 
Migrációs adatok a Duna-Tisza közi határperekben
 
Vallási alapismeretek oktatása a kalocsai érsekség területén a XVIII. század közepén
 
A paraszti életmód belső összefüggései
 
A kalocsai sárköz fogalma
 
A kalocsai érsekség Duna menti jobbágyainak migrációja a XVIII. század elején
 
Mária kápolna és a Mária forrás Dusnok határában
 
A vígasztaló Napbaöltözött Asszony
 
Tanyák a változó időben
 
A Dél-Alföld etnográfusa. A 65 éves Juhász Antal köszöntése
 
A kalocsai szállások, A tanya, A dusnoki képes fa, A kalocsai hímzés, A kalocsai pingálás, Travnik Mariska üzenete, A pota népraji csoport, A hajósi pincék, A bácskai kenyér, A Duna-Tisza köze történeti tájai
 
A településtörténet és a településnéprajz kapcsolata : A 2010. szeptember 10-én Ortutay Gyula és Tálasi István emlékére rendezett centenáriumi néprajzi konferencia előadása, 2010.
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
Bárth János köszöntése / Juhász Antal
In: Halmok és havasok: tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére, 2004. p.7-15.
 
Úz-Völgyi Magyarok - A tanyavilág szerelmese - – Beszélgetés dr. Bárth János néprajzkutatóval, a kecskeméti múzeum igazgatójával
 
A Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj kitüntetettje / Kada Erika
 
 
Filmfelvétel:
Lejátszható a könyvtári NAVA-ponton!