Beke József Beke József

 

BEKE JÓZSEF

Nyugalmazott magyar szakos tanár, nyelvtudós
 

 Beke József
 
Nagykőrösn született 1934. június 6-án. 1952-ben kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán, ahol 1956-ban szerzett tanári oklevelet. Tanára volt többek között Mészöly Gedeon nyelvészprofesszor is. Első munkahelye 1956-tól 1964-ig a kunszentmártoni József Attila Gimnázium volt. 1964-ben költözött feleségével Kecskemétre és a Bányai Júlia Gimnáziumban lett a magyar nyelv és irodalom tanára. 1995-ig, 31 évet tanított ebben a gimnáziumban, 22 évet igazgatóhelyettesként 1966-tól 1988-ig.
1973-tól 1991-ig a Katona József Társaság jegyzője volt. A társaság ezen időszakának tevékenységét, történetét fel is dolgozta.
Jelentősek Katona József Bánk bán című drámájának, Zrínyi Miklós műveinek nyelvezetével és Radnóti költői nyelvével kapcsolatos kutatásai.
Nevéhez köthető a Bánk bán-szótár, melyet Orosz László 1983-as kritikai kiadásának szövege alapján készített el. A kötet 1991-ben, Katona József születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg a Katona József Társaság kiadásában. A kötetért a következő évben megkapta a Magyar Irodalomtörténeti Társaságtól a Toldy Ferenc-díjat.
Következő nagy vállalkozása a Zrínyi-szótár elkészítése volt. A munkára Kovács Sándor Iván professzor kérte fel. A kötet több mint tíz évig készült, végül 2004-ben jelent meg a Zrínyi-könyvtár 5. köteteként az Argumentum Kiadónál.
2009-ben jelent meg Radnóti Miklós írói szókészletét feldolgozó, 5153 címszót tartalmazó szótára.
Arany János születésének 200. évfordulójára készült el
a legnagyobb szókincsű magyar költő nyelvének szókészletét tartalmazó újabb szótára, az Arany-szótár, amely mintegy 3000 oldalon keresztül ismerteti meg az olvasót a Toldi, az elbeszélő költemények, a jól ismert Arany-balladák, a versek nyelvével 24 423 szócikk segítségével.

 

Elismerései:
 
Toldy Ferenc-díj (1992)
Kecskemét Városért Oktatási Díj (1994) 
Pilinszky János-díj (2001)
Kecskemét Év embere díj (2004) 
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (2015)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2017)
Arany-szótár Magyar Örökség díja (2017)
Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) (2018)
 
   
Kötetei a Katona József Könyvtárban:
 
 
 
 
 

Cikkei teljes szöveggel:
 
Zrínyi szavainak magyarázatához:"tűzzel-vassal"; "a diófa ártalma"; "áspis"
 
Zrínyi állatai
 
Nagykőrös hatása Arany János nyelvére
 
A "Bánk Bán" nyelvéről : Archaizál-e Katona? 
 
Emlékeim Mészöly Gedeonról
 
Irodalmi "kétszersültek" : Irodalmunk nevezetes átdolgozott művei 
 
Édös anyanyelvünk : (Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról) 
 
A szenvedő szóalakok használata a Bánk bán és a kor irodalmának nyelvében 
 
A költő üzen : Jelek a sorok között Radnóti Miklós verseiben 
 
Ismétlődő elemek Radnóti költői nyelvében 
 
Radnóti Miklós: arany 
 
 
"Sandaló" Arany-szövegek 
 
Arany-szótár / Balázs Géza
Laudáció Beke József Magyar Örökség kitüntető címének átadásakor / Suba Lajos
 
 
Ajánló munkáiról megjelent tanulmányokból:
 
 
Lektori jelentés Beke József "Zrínyi-szótár"-áról / Horváth Katalin
In: Irodalomismeret. - 13. évf. 3. sz. (2004), p.99-103.
 
Zrínyi-szótár/ Büky László
In: Magyar nyelv. - 101. évf. 3. sz. (2005), p. 357 - 363.
 
Beke József Zrínyi-szótára
In: Irodalomismeret. - 16. évf. 3. sz. (2005. nov.), p. 106-108.
 
Radnóti 5153 szava : Beke József (szerk.) : Radnóti-szótár. Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete / Ferenc Győző
In: Népszabadság. - 67. évf. 179. sz. (2009. aug. 1. szombat), Hétvége mell. p. 11.
 
Beke József szerk., Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete / Büky László
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
2004 embere, illetve újságírója
In: Petőfi népe. - 60. évf. 1. sz. ( 2005. jan. 3. hétfő), p.16.
 
"Az életet már megjártam..." : Beszélgetés Beke Józseffel / Kada Erika