Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János

Radó Vilmos 

Svébis Mihály

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Csatári Bálint Csatári Bálint

 

Dr. CSATÁRI BÁLINT

Geográfus, szociológus, címzetes egyetemi docens
 
(1949-2019)
 

Csatári Bálint

 
Karcagon született 1949. augusztus 13-án. Középiskolai tanulmányait a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban végezte. 1968-tól 1973-ig a JATE TTK matematika-földrajz szakos hallgatója. 1973-tól 1975-ig a JATE TTK Gazdasági földrajz Tanszékének gyakornoka, majd doktori oklevelet szerez 1975-ben. 1980-tól 1983-ig az MTA Tudományos Minősítő Bizottság aspiránsa. 1984-től a földrajztudomány kandidátusa.
1975-ben a berettyóújfalui Arany János Gimnázium tanára lett, ahol 1980-ig dolgozott. 1983-tól 1992-ig az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet majd az MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkutató Csoportjának tudományos munkatársa, majd tudományos osztályvezetője. 1998-ban Széchenyi prof. ösztöndíjas.
1992-től az MTA Regionális Kutató Központ Alföldi Tudományos Intézet választott igazgatója 2008-ig, majd a kutató központ kecskeméti osztályának vezetője.
1986-tól címzetes, majd félállású egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékén. 2006-tól címzetes és tanszékvezető főiskolai tanár a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán.

Kezdetben a Sárrét földrajzával és a Szeged környéki tanyavilág fejlődésével, később az alföldi városok település és népességszerkezetével foglalkozott.
Kutatási területe a terek minősítése és tipizálása, vidékföldrajz (vidéktudományok), az Alföld regionális problémái, a szórványtelepülések (tanyák) környezeti, gazdasági, társadalmi konfliktusai, népesség- és településföldrajz. Több kutatásának tárgyául választotta az alföldi szórványtelepüléseinek, a tanyáknak legújabb kori fejlődését, illetve Magyarország lemaradó térségeinek problémáit. Rendszeres szereplője a területi fejlesztéssel foglalkozó fórumoknak, többször is szerepet vállalt a kérdéssel foglalkozó fórumok, szervezetek létrehozásában. 2003-ban tagja volt a tanyai fejlesztésekre ajánlásokat kidolgozó munkaközösségnek, a Tanyakollégiumnak.
Tanulmányúton vett részt Lengyelországban, Kubában, Finnországban, Hollandiában, Belgiumban, Japánban, Romániában, Bulgáriában és Oroszországban.
Szerkesztőbizottsági tagja a European Countrysidenak, az Europa XXI., a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete könyvsorozatának, az Alföldi tanulmányoknak és A Falu című folyóiratoknak.
A Szegedi Tudományegyetemen oktatott tárgyai a területfejlesztés alapjai, Japán kulturföldrajza, a településfejlesztés alapjai, a vidékkutatás módszertana, a faluföldrajz és vidékfejlesztés, valamint az Alföld regionális problémái. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán tárgya a vidékfejlesztés.
2011. októberétől az újjászervezett Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tanácsának elnöke, melynek feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása, a támogatási források hatékony felhasználása.
Angolul és oroszul beszél. Nős, három gyermeke és három unokája van. 2019. szeptember 17-én, súlyos betegség következtében hunyt el.

 

 
Tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége:
 
Regionális Tudományi Társaság (tag)
Új Magyarország Fejlesztési Program Regionális Programjai Országos Monitoring Bizottság (tag)
Kecskemét Kultúrájért Alapítvány (elnök)
Párbeszéd a Vidékért Egyesület (alelnök)
Magyar Tudományos Akadémia, X. osztálya, Földrajztudomány I, Bizottság (tag)
Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály Településtudományi Bizottság (tag)
Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Tanácsa (tag, az elnökség alelnöke)
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Országos Monitoring Bizottaság (tag)
Magyar Urbanisztikai Társaság (a falutagozat tag)
Magyar Földrajzi Társaság (tag, a Kiskunsági Osztály elnöke)
Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány (elnök)

Elismerései:

Oktatásügy kiváló dolgozója (1977)
Bács-Kiskun Megye Településfejlesztéséért Díj (1984)
Bács-Kiskun Megye Alkotói Díja (1990)
Pro Régió Alföldért Díj - a Nagyalföld Alapítványtól (1993)
Pro Régió Díj (1994)
Pro Geográfia - a Magyar Földrajzi Társaságtól (1995)
Akadémiai Díj (1997)
Fülöpjakabért Emlékérem (1998)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj - a kecskeméti Polgármesteri Hivataltól (2002)
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozata (2002)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2008)
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2008)
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, polgári tagozata (2010)
Berettyóújfalu díszpolgára (2014)
 
Kötetei a Katona József Könyvtárban:
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerkesztésében, közreműködésében megjelent kötetekből:
 
 
 
 
 
 
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
Alföldi civil napló .- 2. évf. 14. sz. (2008. dec.), p. 5. 
Bács-Kiskun megyei tudományos kutatók, szakemberek név - és címtára, 1992. 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 1996. feb. 27-i, 1996. jún. 7-i zárt ülésének jegyzőkönyve
Biográf Ki Kicsoda .- 2002 .- 339. p. 
Köztér .- 6. évf. 1. sz. (2003. jan.), p. 1. 
Magyar közlöny .- 2002. 113. sz. (aug. 30.), p. 6224.
Petőfi népe .- 63. évf. 279. sz. (2008. nov. 29.), p. [1.] 

Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 4. kötet. - p. 365.

Városházi hírek .- 6. évf. (2002. szept.), p. 1. 
 
Az alföldi ember kötődésének titkos elemei vannak : [Int.] / Borzák Tibor
In: Szabad föld. - 58. évf. 21. sz. (2002. máj. 24.), p. 4. Tovább a teljes cikkhez>>
 
 
 
A fenntartható fejlődés és a hagyomány szelleme / Dulai Sándor
In: Szabad föld. – (2020. 09. 17.) Tovább a teljes cikkhez>>