Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János

Radó Vilmos 

Svébis Mihály

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Dobozi Eszter Dobozi Eszter

 

ALFÖLDYNÉ DOBOZI ESZTER

Költő, iskolaigazgató, tanár, szerkesztő

1956-2019

 Alföldyné Dobozi Eszter

Cegléden született, 1956. április 30-án. A JATE-BTK magyar-történelem szakán végzett 1979-ben. Középiskolai tanárként Cegléden, majd Kecskeméten tanított. A Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 1981-től, majd 1995 augusztusától igazgatója. 1982-től a Katona József Társaság tagja. A Forrás folyóirat szerkesztője 1989-től. A Magyar Írószövetség elnökségi tagja 2013. decemberétől.
Versei 1978-tól jelennek meg különböző folyóiratokban, pl. a Tiszatájban, a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, a Napjainkban és a Kortársban, a Hitelben és a Magyar Naplóban. A Forrás folyóirat Nyelvünk és Kultúránk rovatában különböző könyvekről írt ismertetőket, és ugyancsak a Forrás közölt a tollából pályarajzot, esszé stílusban készített tanulmányt Szilágyi Domokosról, Nádas Péterről, Lászlóffy Aladárról és másokról.
A Homokfúvás című verseskötetben 1986-ban jelentek meg versei, a Látó 1991-ben, a Tíz körömmel című szociográfiája 1994-ben került a könyvespolcokra. Gazdag életműve 14 kötetben jelent meg.  Tiszteletére a Kecskeméti Kodály Iskola könyvtára 2020. jan. 21-étől az ő nevét viseli.
Kecskeméten hunyt el 2019. október 9-én.

Kitüntetései, elismerései: 

Bács-Kiskun Megye Művészeti díj (1989)
Pilinszky János – díj (1992)
Forrás ösztöndíj (1993)
Év könyve jutalom (1995)
Kölcsey – díj (2000)
Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói támogatása (2001-2002)
Arany János-díj (2004)
Kecskemét Városáért Oktatási Díj (2005)
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj (2008)
József Attila – díj (2010)
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, polgári tagozat (2012)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (2016)
Illyés Gyula-díj (2016)
Magyarország Babérkoszorúja díj (2018)
 
 
Önálló kötetei:
 
 
Szerkesztésében, közreműködésében megjelent kötetek:
 

Ajánló tanulmányaiból:
 
 
Az érettségizett diákok József Attila-képe egy művészeti középiskolában
In: Magyartanítás. - 47. évf. 2. sz. (2006. márc. - ápr.), p. 7-11.
 
Kodály Zoltán nyelvészeti munkái
In: Magyar nyelvőr. - 131. évf. 4. sz. (2007. okt.-dec.), p. 490-494.
 
Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról
In: Forrás. - 105 éve született Kodály Zoltán 39. évf. 12. sz. (2007. dec.), p. 34-39.
 
Kommunikáció és iskolavezetés
In: Iskolakultúra. - 10. évf. 9. sz. (2000. szept.), p.16-27.
 
Magyar nők a szovjet lágerekben
In: Hitel. - 2. évf. 18. sz. (1989. szept. 6.), p. 34-37. (1. rész)
In: Hitel. - 2. évf. 19. sz. (1989. szept. 20.), p. 34-37. (2. rész)
 
Már a humor sem elég : Az irodalom térvesztése
In: Hitel. - 25. évf. 2. sz. (2012. febr.), p. 130-133.
 
Meddig kísérnek meséink?
In: Forrás. - 38. évf. 7/8. sz. (2006. júl.-aug.), p. 179-181.
 
A napnyugtát néztük : Tiszaladányiak szovjet lágerekben
In: Napjaink. - 29. évf. 1. sz. (1990. jan.), p. 12-15.
 
A táj s lírája
In: Grádics. - 3. évf. 9. sz. (1999. szept. 16.), p. 4.
 
Tanúságtétel és prófécia : Buda Ferenc: Túl a falon
In: Magyar napló. - 18. évf. 10. sz. (2006. okt.), p. 36-38.
 
Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok
In: Forrás. - 35. évf. 9. sz. (2003. szept.), p. 97-130.

Ajánló munkásságáról szóló irodalomból:
 
[Könyvismertetés Túl a rákbarakkon : Angelika naplójából című kötetéről.]
 
 
Dobozi Eszter / Vasy Géza
In: Tíz kortárs költő / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2007, p. [245.]-267.
 
Dobozi Eszter: Másolhatatlan / Erős Kinga
In: Kortárs. - 51. évf. 3. sz. (2007), p. 108-110.
 
Az Egy: Látó, Fehér, Kettőztető, Másolhatatlan : Dobozi Eszter költészetéről
In: Forrás. - 38. évf. 4. sz. (2006. ápr.), p. 66 - 71.
 
 
Küldetés és egyensúlykeresés
In: Kecskeméti lapok. - 101. évf. 48. sz. (2005. dec. 29.), 55 éves a Kodály Iskola mell., p.1,3.
 
A megőrizve változás művészete: beszélgetés Dobozi Eszterrel / Ekler Andrea
In: Magyar napló. - 17. évf. 3. sz. (2005. márc.), p. 49-58.
 
A pelikán romlása / Jakab-Köves Gyopárka
In: Magyar napló. - 24. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 64-66.
[Könyvismertetés Sánta Kata című regényéről.]
 
Rejtőzködő? Megmutatkozó?  / Dobozi Eszter
In: Forrás. - 33. évf. 7/8. sz. (2001. júl./aug.), p.134-136.
[Tükröződések című verséről.]
 
Visszafelé, azután újra előlről / Ekler Andrea
In: Létra az örökléthez / Ekler Andrea . - Budapest : Magyar Napló, cop. 2004. - p. 110-115.
[Könyvismertetés a Kettőztető című kötetről.]
 
 
Források: