Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János

Radó Vilmos 

Svébis Mihály

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Füzi László Füzi László

 

FÜZI LÁSZLÓ

Szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője
 
 
 Füzi László
 Bahget Iskander felvétele
 
 
Lövőn, egy Sopronhoz közeli kis faluban született 1955. március 15-én. Öt éves volt, mikor szülei visszaköltöztek Lövőről szülőfalujukba, Fertőszentmiklósra, ahol gyermekkorát töltötte.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte 1973-ban. A gimnáziumi évek alatt nagy hatással volt rá Szalay Dénes, akihez irodalmi szakkörre járt. Az ő hatására már a középiskolai évek alatt megismerte és olvasta a fontosabb irodalmi folyóiratokat is.
A gimnázium után a szegedi József Attila Tudományegyetemre jelentkezett, ahol magyar-történelem szakon szerzett diplomát 1979-ben. Az egyetemi évek alatt meghatározó volt számára Ilia Mihály irodalomtörténész tanárának barátsága. Szegeden csoporttársa volt pl. Dobozi Eszter, György Péter, Kozmács István, Csapody Miklós.
Itt írta első tanulmányait és itt kezdett el foglalkozni Németh László alakjával, munkásságával. 1980-ban szerzett bölcsészdoktori címet. Szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is Németh László pályakezdéséről írta.
Az egyetem elvégzése után felesége Egerben kapott régészi állást, és mivel egy akkori rendelkezés miatt az egyetemen nem tarthattak meg végzős hallgatót, ezért Egerbe költöztek, ahol három évig az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában tanított magyart és történelmet, 1982-ig.
1982-ben került Kecskemétre a Forrás folyóirathoz előbb szerkesztőként, majd 1989-től a folyóirat főszerkesztője lett.
A 2000-es években a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének meghívott előadójaként is dolgozott. 2014 júniusában az egyetem szenátusa címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományozott részére. 
1980 óta folyamatosan publikál tanulmányokat és önálló köteteket Németh László munkásságáról. Kiadta Németh László apjának, Németh Józsefnek naplóját, visszaemlékezéseit (Napló, 1898-1911 / Németh József ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Füzi László]. Hét év, 1914-1921 / . - Budapest : Magvető, 1993), Kőhegyi Mihállyal pedig az író levelezésének kiadását kezdték el.
2001-ben, Németh László születésének 100. évfordulójára jelent meg közel 700 oldalas monográfiája az íróról, mely az első teljes Németh László biográfiának tekinthető (Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Füzi László. - Pozsony : Kalligram, 2001).
Sokat foglalkozik az 1930-as évek irodalmával is. A szegedi egyetem óraadójaként egyik témája is ez volt, de ehhez kapcsolható A Semmi közelében című munkája is, melyben József Attila, Németh László és Márai Sándor írói munkásságát kapcsolja össze (A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról / Füzi László. - Pozsony : Kalligram, 2003).
A kilencvenes évek közepétől több személyes hangvételű esszét, naplót jelentetett meg. Ide sorolható a Lakatlan Sziget című kötete, melyben az 1997-től 1999-ig született naplóbejegyzéseit esszé formában publikálja.
Ötvenedik születésnapjára megjelenő Maszkok, terek… című kötetének esszéi és tanulmányai is személyes élményeiről, életében meghatározó szellemi benyomásokról szólnak.
Világok határán : Ikerkönyv címmel 2010-ben megjelent kötetében Fertőszentmiklóson és Petőházán töltött gyermek és ifjúkori éveit mutatja be, miközben  könyve nemcsak családtörténet, de korrajz is a hatvanas-hetvenes évek falujáról, a hagyományos falvak és vidéki élet széteséséről.
 
Önálló kötetein kívül írásai rendszeresen megjelennek magyar irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban is.

Elismerései:
 
Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1983)
Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért Díja (1989)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1989)
Soros-ösztöndíj (1992)
Déry Tibor-díj (1996)
Németh László-emlékérem (1996)
Darvas József-díj (1999)
Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja (1997)
Darvas József-díj (1999)
Az Év Könyve Díj (2002) – Alkat és mű című kötetéért.
József Attila-díj (2004)
Katona József-díj (2005)
Katona József-díj (2005)
Tiszatáj-díj (2005)
Pilinszky János-díj (2008)
Szilády Károly-díj (2010)
Székelyföld-díj (2011)
Székely Bicskarend-elismerés (2011)
NKA alkotói ösztöndíj (2011)
Hídverő-díj (2013)
Toldy Ferenc-díj (2013)
 
 
Fontosabb tisztségei:
 
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozata
(vezetőségi elnök két cikluson át, majd a vezetőség tagja)
Katona József Társaság (alelnök)
Németh László Társaság
(ügyvezető elnök, 2011 áprilisától elnök)
Magyar Írószövetség
(választmányi tag, egy cikluson át a Kritikai Szakosztály elnöke)
Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma (elnök, 2008-2009) 
A Szegedi Tudomány Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének meghívott előadója a 2000-es években.
 
Kötetei a Katona József Könyvtárban:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munkái szerkesztőként, közreműködőként:
 

Az angyali vigasság : [6 regény]
 [A kötetet szerkesztette.]
 
Börtönről álmodom mostanában
 [A kötetet szerkesztette.]
 
Búcsú barátaimtól : Baka István emlékezete [A kötetet válogatta,  szerkesztette, összeállította.]
 
Buda Ferenc [Szekér Endre kötetét szerkesztette.]
 
Csönd, ének, csönd... : Buda Ferenc ötven esztendős [A kötet összeállításában közreműködött.]
 
Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok [A kötetet szerkesztette.]
 
Forrás antológia : 1979-1989 [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
 
 
 
Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről [A kötetet válogatta és szerkesztette.]
 
Ilia : írások 70. születésnapjára [A kötetet szerkesztette.]
 
Isten szalmaszálán : Buda Ferenc legszebb versei [Szerkesztette, utószót írta és jegyzetekkel ellátta.]
 
A Katona József Társaság évkönyve [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
 
Két folyó között : Bács-Kiskun [A kötet egyik szerzőjeként.]
 
 
 
 
Krónika a kun pusztákról [A kötetet szerkesztette.]
 
Latroknak is játszott [A kötetet szerkesztette.]
 
Móricz Zsigmond [A bevezető tanulmányt írta.]
 
 
Napló, 1898-1911 [Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta.]
 
 
A századvég szellemi körképe [A kötet szerkesztésében közreműködött.]
 
Széchenyi [A kötet bevezető tanulmányát írta.]
 
Szekér Endre írói világa  [A kötetet szerkesztette.]
 
 
Tiberius és Sztálin : kettősportrék [A kötetet lektorálta.]
 
Tőzsér Árpád legszebb versei [A kötetet válogatta.]
 
Villám és esti tűz : Gelléri Andor Endre emlékezete [A kötetet válogatta,szerkesztette és összeállította.]
 
 
Cikkei, tanulmányai teljes szöveggel:
 
Kortudat, irodalom, dialógushiány (Sándor Ivánnal beszélget Füzi László)
In: Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 2. sz. p. 11-21. Tovább a teljes cikkhez >>


Márai Sándor: Föld, föld!?
In: Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 5. sz. p. 83-84. Tovább a teljes cikkhez >>


A regényíró látásmódja (Lengyel Péter: Holnapelőtt [Nem-regény] 89-90-91)
In: Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 12. sz. p. 85-87. Tovább a teljes cikkhez >>


Irodalmunk kulcsszavai (Vendéglét, otthonosságérzet)
In: Tiszatáj, 1993. (47. évf.) 2. sz. p. 70-75. Tovább a teljes cikkhez >>


Németh László és a tizenkilencedik század (vázlat)
In: Tiszatáj, 1993. (47. évf.) 7. sz. p. 15-21. Tovább a teljes cikkhez >>


Egy vitáról - és tanulságairól
In: Tiszatáj, 1994. (48. évf.) 8. sz. p. 52-56. Tovább a teljes cikkhez >>


Németh Lászlóról és utóéletéről - 1995-ben
In: Tiszatáj, 1995. (49. évf.) 3. sz. p. 36-46. Tovább a teljes cikkhez >>


"A lét: bomló emlékezet" (Kovács István: A tér töredékei)
In: Tiszatáj, 1995. (49. évf.) 9. sz. p. 82-87. Tovább a teljes cikkhez >>


A mai magyar költészet és a társadalom
In: Tiszatáj, 1995. (49. évf.) 12. sz. p. 43-63. Tovább a teljes cikkhez >>


A sajátosság méltósága (A hetvenes évek Korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája)
In: Tiszatáj, 1996. (50. évf.) 1. sz. p. 36-46. Tovább a teljes cikkhez >>


Perc-emberkék dáridója (Jókai Anna könyvéről)
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 9. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


A világteremtés kísérletei. Géczi János: Esszék
In: Pannon tükör : kulturális folyóirat, 1997. (2. évf.) 1. sz. p. 79-80. Tovább a teljes cikkhez >>


Hét évszázad magyar költői
In: Új forrás, 1997. (29. évf.) 8. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


Lakatlan sziget
In: Alföld, 1998. (49. évf.) 3. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


"soha nem volt és mindig újra megtörténik..." Vekerdi László és a Forrás
In: Új forrás, 1999. (31. évf.) 6. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában (1943-1949)
In: Irodalomismeret, 2000. (11. évf.) 2-3. sz. p. 17-30. Tovább a teljes cikkhez >>


Lakatlan Sziget
In: Új forrás, 2000. (32. évf.) 2. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


Lakatlan Sziget
In: Új forrás, 2000. (32. évf.) 4. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


Lakatlan Sziget (II. rész)
In: Új forrás, 2000. (32. évf.) 5. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


A tizenéves Németh László
In: Iskolakultúra, 2000. (10. évf.) 6-7. sz. p. 43-47. Tovább a teljes cikkhez >>


Sajkod "foglyaként"
In: Korunk, 2001. (3. évf.) 5. sz. p. 27-44. Tovább a teljes cikkhez >>


Mű vagy vallomás? - Adalékok Németh László életművének jellegéhez
In: Irodalomismeret, 2002. (12. évf.) 1-2. sz. p. 31-38. Tovább a teljes cikkhez >>


Alkattan és regénytipológia: avagy : Dosztojevszkij és Németh László
In: Jelenkor : irodalmi és művészeti folyóirat, 2002. (14. évf.) 4. sz. p. 420-439. Tovább a teljes cikkhez >>


Világ és mű (József Attiláról)
In: Új forrás, 2002. (34. évf.) 7. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


Világ és mű (József Attila - II. rész)
In: Új forrás, 2002. (34. évf.) 8. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


Maszkok, terek
In: Korunk, 2003. (14. évf.) 5. sz. p. 89-100. Tovább a teljes cikkhez >>


A Márai-kutatás legújabb eredményei (Fried István és Lőrinczy Huba újabb könyvei)
In: Tiszatáj, 2003. (57. évf.) 12. sz. p. 96-99. Tovább a teljes cikkhez >>


Legendák helyett
In: Tiszatáj, 2004. (58. évf.) 9. sz. p. 49-51. Tovább a teljes cikkhez >>


Németh László életművének kiadásáról
In: Tiszatáj, 2005. (59. évf.) 2. sz. p. 49-54. Tovább a teljes cikkhez >>


A gondolat súlya (Lengyel András: "...gondja kél a gondolatban" - Az értekező József Attiláról)
In: Tiszatáj, 2005. (59. évf.) 4. sz. p. 143-146. Tovább a teljes cikkhez >>


Féja Géza könyve Móricz Zsigmondról
In: Új forrás, 2005. (37. évf.) 6. sz. p. 46-54.Tovább a teljes cikkhez >>


A táj emberi arca : Bahget Iskander fotóiról
In: Természet világa, 2006. (137. évf.) 10. sz. p. 480. Tovább a teljes cikkhez >>


A naplóíró (Németh László: Napló)
In: Tiszatáj, 2006. (60. évf.) 9. sz. p. 60-65.  Tovább a teljes cikkhez >>


Tájképek - Figurák (Benes József képeiről)
In: Híd, 2006. 11. sz. p. 102. Tovább a teljes cikkhez >>


A felnövesztett élet tükröződése ("Európai látókörű magyar - Emlékezések Németh Lászlóra)
In: Tiszatáj, 2007. (61. évf.) 3. sz. p. 123-127. Tovább a teljes cikkhez >>


A középpont hiánya (Gondolatok az új otthonosság érzésének előtérbe kerüléséről)
In: Tiszatáj, 2007. (61. évf.) 10. sz. p. 74-89. Tovább a teljes cikkhez >>


Táj - tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)
In: Híd, 2007. 2. sz. p. 3. Tovább a teljes cikkhez >>


Centenárium után (A Németh László életmű kutatásának újabb eredményei)
In: Tiszatáj, 2008. (62. évf.) 1. sz. p. 70-77. Tovább a teljes cikkhez >>


Gondolatok az identitásról (A magyarságtudat megélésének új keretei)
In: Tiszatáj, 2009. (63. évf.) 8. sz. p. 84-97. Tovább a teljes cikkhez >>


Világok határán (esszé)
In: Új forrás, 2010. (42. évf.) 3. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


A teória igézetében (Békés Márton: A hagyomány forradalma)
In: Új forrás, 2010. (42. évf.) 9. sz. p. 59. Tovább a teljes cikkhez >>


Egzisztencia-tapasztalatok (Tandori Dezső Csodakedd, rémszerda című könyvéről)
In: Tiszatáj, 2010. (64. évf.) 12. sz. p. 82-85. Tovább a teljes cikkhez >>


Megérkezés I. rész
In: Forrás, 2011. (43. évf.) 10. sz. p. 6-30. Tovább a teljes cikkhez >>


Megérkezés : II. rész
In: Forrás, 2011. (43. évf.) 11. sz. p. 55-81. Tovább a teljes cikkhez >>


Megérkezés : III. rész
In: Forrás, 2011. (43. évf.) 12. sz. p. 27-50. Tovább a teljes cikkhez >>


Megérkezés : IV. rész
In: Forrás, 2012. (44. évf.) 1. sz. p. 17-46. Tovább a teljes cikkhez >>


 
Műveiről szóló tanulmányok teljes szöveggel: 
 
Füzi László: Az irodalom helyzettudata / Vekerdi László
In: Tiszatáj, 1994. (48. évf.) 9. sz. p. 81-85. Tovább a teljes cikkhez >>


Balvégzetű évtized? (Füzi László könyvéről) / Lengyel András
In: Új forrás, 1997. (29. évf.) 2. sz. Tovább a teljes cikkhez >>


Füzi László: Balvégzetű évtized? / Szentesi Zsolt
In: Alföld, 1998. (49. évf.) 5. sz. p. 108. Tovább a teljes cikkhez >>

 
Füzi László: Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Vekerdi László
 
Alkat és mű : Füzi László Németh László-könyvéről / Lengyel András
 
Orosz László-Füzi László: Kecskemét irodalomtörténete / Kerényi Ferenc
 
A Semmi közelében : Füzi László gondolkodástörténeti vázlata József Attiláról, Németh Lászlóról, Márai Sándorról / Olasz Sándor
 
Füzi László: Maszkok, terek / Vekerdi László
 
Életekről és világokról : Füzi László: Lakatlan Sziget; Maszkok, terek...
 
A széteséssel szembenézés méltósága : Füzi László: Maszkok, terek / Elek Tibor
 
A középpont hiánya mint új középpont : Füzi László: A középpont hiánya / Pécsi Györgyi
 
Együttlátók, együttláttatók : Füzi László: A középpont hiánya / Juhász Attila
 
Világok határán : (Füzi László "ikerkönyvé"-ről) / Lengyel András
 
A múlt mítosza mint önismeret : Füzi László: Világok határán (Ikerkönyv) / Gyáni Gábor
In: Tiszatáj. - 65. évf. 2. sz. (2011. febr.), p. 88-94. Tovább a teljes cikkhez >>
 
Róla szóló cikkek, források:
 
 
Egy lényeglátó realista / Olasz Sándor. In: Szeged. - 17. évf. 3. sz. (2005. már.), p. 37.
 
Átadták az Év könyve-díjakat / Ardai Titusz
In: Magyar nemzet. - 65. évf. 143. sz. (2002. jun. 21.), p.15.
 
 
Átadták a Pilinszky-díjakat : Kultúránk átmentőit jutalmazták. - Fotó
In: Bács megyeháza. - 3. évf. (2008. dec.), p. 4.
 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat közlönye. - 4. sz. (2009. jún. 30.), p. 3.
 
Gutenberg-nap: Füzi László kapta idén a Szilády-díjat
In: Petőfi népe. - 65. évf. 200. sz. (2010. aug. 28. szombat), p. 5.
 
Díjak-kitüntetések
In: Új könyvpiac. - 21. évf. (2011. dec.), p. 7.
 
Könyvismertetés : Füzi László: Világok határán - ikerkönyv / Csatári Bálint
In: A falu. - 27. évf. 4. sz. ( 2012 tél ), p. 75-77.
 
Hídverő-díjat kapott Erdélyben Füzi László : Rangos elismerésben részesült a kecskeméti irodalmár / P. Zs.
In: Petőfi népe. - 68. év. 251. sz. (2013. okt. 28. hétfő), p. 3.