Iványosi-Szabó Tibor Iványosi-Szabó Tibor

 

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR

Történész, levéltáros

Iványosi-Szabó Tibor


1933-ban született Kecskeméten. Gimnáziumi tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban kezdte 1944-ben, majd az iskola államosítása után a Katona József Gimnáziumban folytatta. Itt érettségizett 1952-ben.
Diplomáját 1956-ban szerezte Szegeden, a JATE BTK történelem szakán. Ezután egykori iskolájában a Katona Gimnáziumban tanított egészen 1973-ig. 1973. április 1-től nevezték ki a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatójává. Ezt a tisztséget 1996-ig töltötte be.

Tudományos fokozatai:
egyetemi doktor (1978)
a történelemtudományok kandidátusa (1992)
az MTA doktora (2002)

Eddigi kutatási területei, témái: pénz-, ár-, bértörténet 1620-1790, migráció, demográfia 1650-1848, A Kecskemét-monográfia I. kötetének és a Bács-Kiskun megye múltjából c. sorozat 1-14. kötetének szerkesztője. Számos monográfia, tanulmány, tudományos cikk szerzője.

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói: 
Magyar Történelmi Társulat
Levéltárosok Egyesülete

Elismerései:
Szabó Ervin Emlékérem (1987)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára cím (2003)
                    

 

Válogatott bibliográfia

Monográfiák:

Délkelet-Dunántúl szerepe Kecskemét 17. század végi migrációjában  - Pécs : Baranya M. Lvt., 1985.

Kecskemét 1848/49-ben - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft : Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1990.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1991.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt : Disszertáció – 1991.

Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850 - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1994.

Kecskemét 1686-1850 [Disszertáció] - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Kecskemétiek a polgári társadalom és a nemzeti függetlenség védelmében 1848-49-ben - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2000.

A kecskeméti német kisebbség gyökerei : 18-19. század = Wurzeln der Kecskeméter Deutschen minderheit.  Kecskemét : Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat, 2006.
 

Általa szerkesztett könyvek:

Bács-Kiskun megye múltjából 1-14. k. / szerk. Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-1998

Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [kiad. a Kiskunfélegyháza város Tanácsa] ; [... mtársai Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. - Kecskemét [!Kiskunfélegyháza] : Vár. Tcs., 1985.

Ede Weber in Helvécia : Ein Schweizer in Ungarn / von Endre Hulej und Josef Ö. Kovács. - Helvécia : Helvéciai Állami Gazdaság, [post 1987].

A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [az anyaggyűjtésben részt vett Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Levéltár, 1989.

Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. - 115, [2] p. ; 21 cm. - (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 4.)

Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén : 1944-1949 / Kisfaludy Katalin. - Gyula[!Kecskemét] : Bács-Kiskun m. Lvt., 1989.
Telepítések csonka Bács-Bodrog vármegyében : 1945-1948 / Tóth Ágnes ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989[1990].

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. - 2. bőv. és átdolg. kiad. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. - 151 p. ; 29 cm. - (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 3. köt. 9.)

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár (volt Kecskeméti Állami Levéltár) fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. - 2. bőv. és átdolg. kiad. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. - 151 p. ; 29 cm. - (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 9.)

Jászkun kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848 : Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Gyula ; [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

Kecskeméti szabályrendeletek / összeáll. és jegyzetekkel ell. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

A Fölső-Kiskunság a XVI-XVII. sz.-ban / Illyés Bálint ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1992. (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 7).

Kecskemét önkormányzata : Közigazgatás és bíráskodás, 1686-1848 / Kisfaludy Katalin ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1992.

Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században / Novák László Ferenc ; [lektor Erdmann Gyula, Iványosi-Szabó Tibor]. - Nagykőrös : Arany J. Múz., 2006.

Kecskemét : képes városkalauz / Gyergyádesz László ...[et al.]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2008.
 

Tanulmányok

Cumania (Kiad.: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 1972-2011) c. évkönyvekben:

Kecskeméti statutumok I. : 1659-1709
In: Cumania 10., 1987. p. 69-117. Teljes szöveg>>

Kecskeméti statutumok II. : 1711-1790
In: Cumania 11., 1989. p. 207-290.
Teljes szöveg>>

A mezővárosi autonómia formálódása Kecskeméten a XVI-XVII. században
In: Cumania 25., 2010. - p. 5-140.
Teljes szöveg>>


Bács-Kiskun megye múltjából (Kiad.: Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-2011) c. évkönyvekben:

Három katonai összeírás a Rákóczi-szabadságharcból
In: 2. k. A késői feudalizmus kora, 1979. p. 287-342.

Pénzforgalom és pénzértékek Kecskeméten 1662-1711
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 9-146.

Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII-XVIII. században
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.147-158.

Az árak alakulása Kecskeméten 1662-1790
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.159-320.

A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 321-387.

A migráció Kecskeméten 1662-1711 között
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 389-434.

Nagykőrös népe és gazdálkodása az 1689-es nyilvántartások alapján
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 435-494.

A bérek alakulása Kecskeméten 1686-1790
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 59-131.

Egy mezőváros társadalmi és gazdasági tagolódása a XVIII. századi adóösszeírások tükrében
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 133-324.

Adatok a reformkori Kecskemét társadalmi ellentéteihez
In: 11. k., 1992. p. 297-329.

Adatok a cigányok kecskeméti történetéhez : 1596-1850
In: 12. k., 1993. p. 7-55.

A növénytermesztés Kecskeméten 1700-1850
In: 12. k., 1993. p. 75-145.

Társadalmi ellentétek Kecskeméten 1822 táján
In: 13. k., 1994. p.151-195.

Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig
In: 14. k., 1998. p.71-167.

A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után
In: 15. k., 1999. p. 5-93.

Adatok a Homokhátság XVIII. századi állatjárványaihoz
In: 17. k., 2001. p.185-229.

Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata 1848 szeptemberétől 1849 júliusáig
In: 18. k., 2003. p. 155-170.

Koháry István, Kecskemét potior földesura
In: 19. k., 2004. p. 5-33.

Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről
In: 19. k., 2004. p. 35-84.

Egy parasztcsalád gazdasági és társadalmi emelkedése: a kecskeméti Ladányiak, 1648-1853
In: 20. k., 2005. p. 7-116.

Kecskemét város szervezeti és működési szabályzata
In: 20. k., 2005. p. 133-155.

Növénytermesztés Kecskeméten a XVII. Században
In: 21. k., 2006. p. 7-103.

Kecskemét szerepe a Rákóczi-szabadságharcban
In: 21. k., 2006. p. 107-148.

Állattartásunk a Homokhátság közepén a XVII. században
In: 22. k., 2007. p. 7-128.

A városi mészárszékek üzemeltetése Kecskeméten a XVI-XVII. században
In: 23. k., 2009. p. 237-260.

Életrajzok
Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja  c kötetben (szerk. Pálmány Béla. Budapest : Magyar Országgyűlés, 2002.):

Ifj. Gózon Imre
Illésy János
Karika János
Nagy Károly
Papp Mór, bogdi
Pethes József
Pompéry János
Simonyi János
Szabó Sándor
Szentkirályi Móric, érszentkirályi
Vörösmarty Mihály

 

Egyéb tanulmányok

Bács-Kiskun megyei Levéltár
In: Magyarország levéltárai / szerk. Balázs Péter. Budapest : Új M. Közp. Lvt., 1984. p. 82-91.

A kecskeméti Gazdasági Egyesület létrehozása : 1844-1852
In: Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József . - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. - p. 97-116.

Mártonffy (Mártonfi) Károly
In: Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében. Szolnok : Kun Összefogás Konzorcium : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. p. 552-553.

 

Elektronikus cikkek tőle:

Iványosi-Szabó Tibor: A szellemi élet csírái a középkori Kecskeméten  In: Forrás, 33. évf. 5. sz. (2001. máj.). Teljes szöveg >>

Historiográfiai vázlat. Kecskemét 1686-1849 közötti időszakáról.  In: Forrás, 34. évf. 2002. 2. 73-82. Teljes szöveg >>

Keserű sors = In: Forrás, 2002. 12. Teljes szöveg >>