Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitva tartás:
Kedd - Szombat:10-19 h
 
 
 

Partnereink Partnereink

1%

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

ODR

Libinfo

MANDA

NAVA

EBSCO

EISZ Nemzeti program

British Council

Goethe Institut

E-Magyarország pont

Olvasó Dél-Alföld

Iskolai Közösségi Szolgálat

Lapról hangra

Felnőttképzők Szövetsége

Petőfi Népe

Lira.hu

ELBIR

Libri

Tinta Könyvkiadó

Kincskeresők Egyesülete

Szuperinfo

Kecskemét kártya elfogadóhely

vizitkecskemét

A könyvtári tagság díjai A könyvtári tagság díjai

 

 • Könyvtári tagság: 1500 Ft/év (750 Ft/fél év)
 • Kecskemét Kártya tulajdonos: 1200 Ft/év
 • Kedvezményes tagság: 600 Ft/év
  • Kedvezményes tagság: diákok, nyugdíjasok, KKDSZ-tagok, KDFSZ-tagok, mozgássérültek részére
 • Ingyenes tagság: 16 éven aluliak, 70 éven felüliek, az Otthon Könyvtár tagjai, vak és gyengénlátó emberek, a könyvtárak, a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói

A tagsági díjak a beiratkozástól számított 12 hónapra vonatkoznak.

Közérdekű dokumentumok Közérdekű dokumentumok

Mappák
Név Mappák száma Dokumentumok száma  
Alapító okirat 0 6 Access from Desktop
Költségvetés
Almappák: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Több »
6 20 Access from Desktop
Könyvtárhasználati szabályzat 0 9 Access from Desktop
Közbeszerzések dokumentumai 0 5 Access from Desktop
Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt össszeg felhasználásáról 0 2 Access from Desktop
Statisztikai adatok 0 9 Access from Desktop
6 tétel megjelenítése.
Dokumentumok
A mappában nincsenek dokumentumok.
Név Méret Letöltés Zárolva Művelet
A mappában nincsenek dokumentumok.
0 tétel megjelenítése.
Dokumentumok nyitólap

Dokumentumok nyitólap

A Katona József Könyvtár minőségpolitikája A Katona József Könyvtár minőségpolitikája

A szöveg meghallgatásaA szöveg meghallgatása>>

 

A Katona József Könyvtár az ország egyik leglátogatottabb nyilvános közkönyvtára. Minden korosztályra kiterjedő, sokféle könyvtári szolgáltatást biztosít, a szakmai követelményeknek és a használók igényének megfelelően, folyamatosan fejlesztve tevékenységét.

A könyvtára felhasználó-központú teljes körű minőségirányítási rendszer (Total Quality Management, TQM) szerint, annak megfelelve végzi feladatait.

Minőségpolitikánk legfőbb elvei:

Teljeskörűség: A minőségi követelmények vonatkoznak a könyvtár minden dolgozójára, lefedik az összes szolgáltatást, kiterjednek a környezeti feltételekre, és általánosságban elmondható, hogy a rendszer felölel mindent a könyvtárban (hardver, szoftver, szervezési és személyzeti intézkedések).

Használóközpontúság:A könyvtárunk szolgáltatásai: legfőbb feladatunk az olvasók, a használók igényeinek megfelelő színvonalú szolgáltatások nyújtása.

A személyzet célja: a használók udvarias, gyors és pontos kiszolgálása, a munkafolyamatok állandó javítása;

Szabályozottság: tevékenységünket a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával/betartatásával, a szakmai és partneri elvárásoknak megfelelő szabályozott keretek között, dokumentálva végezzük.

A személyzet által tapasztalt, a partnerek által jelzett, vizsgálatokkal feltárt hibák okainak elemzését elvégezzük annak érdekében, hogy az ismételt előfordulásukat megelőzzük.

Nyilvánosság: a szolgáltatásokról, a végbement változásokról folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a közérdekű információkat és elért eredményeket. Többféle lehetőséget biztosítunk a partnereknek a véleménynyilvánításra.

Tudásmenedzsment: A könyvtárvezetés lehetőséget ad arra, hogy a munkatársak szakmailag és emberileg kibontakozhassanak, a döntések előkészítésében figyelembe veszi a dolgozók javaslatait, nagy hangsúlyt kap a személyzet továbbképzése, a minőségre összpontosító gondolkodás kialakítása.

Gazdaságosság: Az alaptevékenységek költségvetési forrásainak felhasználásánál a gazdaságosság az elsődleges szempontunk. A szolgáltatások minőségét javító változásokhoz külső, pályázati és egyéb támogatások megteremtésére a teljes személyzet elkötelezett.

A minőségbiztosítás mellett elkötelezett vezetőség:A szolgáltatások értékelése és azok fejlesztési irányainak meghatározása érdekében a teljesítménymutatók alkalmazása segíti a vezetés munkáját. A könyvtári szolgáltatások színvonalának javítására a vezetőség további két módszert alkalmaz: ezek az összehasonlító színvonalmérés(benchmarking), valamint az önértékelés.

A könyvtár összehangolt, folyamatos ellenőrzésre, a javító és fejlesztő tevékenységek gyors bevezetésére törekszik a partnerek maximális elégedettségének eléréséért.

Kecskemét, 2012.

Adatvédelem Adatvédelem

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár adatvédelmi szabályzatának portál használókra vonatkozó része:
 
Az Ön személyes adatait a Bács-Tudás-Tár portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.
A tartalomszolgáltató a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Nem adunk át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. Mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és technikai részről is az adatok biztonságának érdekében.
 
Az alkalmazásainkban (vendégkönyv, elektronikus tananyag, játékok, kölcsönzéshez kapcsolódó szolgáltatások: előjegyzés, kölcsönzés hosszabbítása) regisztrált felhasználókhoz kapcsolódó adatokat legalább 5 évig megőrizzük, és visszakereshető formában tároljuk. A kinyert statisztikai adatokat a fejlesztési tervek előkészítésénél használjuk fel. 
A felhasználók adatait csak a portál szerkesztősége által feljogosított személyek módosíthatják a felhasználó kérésére, az adatokhoz csak a feljogosított személyek férhetnek hozzá. A közölt véleményt azonban nem tudják utólag módosítani, de azok közlését más formában megismételhetik. 
Látogatónk, alkalmazásaink felhasználói a regisztrációkor önként adják meg publikusnak szánt adataikat. Ilyenkor mindig jelezzük publikus lesz-e az adott információ, illetve csak belső felhasználásra kerül sor. Amennyiben publikus az információ, nem vállalunk azért felelősséget, hogy más ezzel nem él vissza, vagy nem használja fel saját érdekében az adatokat. Kérjük látogatóinkat, a publikus adatokat kellő körültekintéssel adják meg! 
Nem számít regisztrációnak a szavazatok leadása. Ilyen esetben a felhasználó mindig saját felelősségére teszi közzé véleményét. 
A portál látogatónak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon az adminisztrátorhoz bizalommal. Elérhetőség: Számítástechnika:76/500-550/31; szamitastechnika [at] kjmk.hu
 
Könyvtári hírlevelünkben nyújtott tájékoztatás az adatvédelemről:
 
Az Ön e-mail címéhez saját OLIB adatbázisunkból jutottunk hozzá, amelyben adatait a vonatkozó törvény szerint kezeljük. Az adatkezelés célja, hogy szolgáltatásainkkal, rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót küldjünk el Önnek, illetve szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében Önhöz kérdéseket intézzünk. Amennyiben arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, a továbbiakban hírlevelet nem küldünk címére. Ilyen rendelkezését jelen levelünkre válaszként, vagy a tajekoztatas [at] kjmk.hu címre írt levélben küldheti el.
 
Regisztrált portál használóknak adott tájékoztatás a használat feltételeiről és adatvédelemről:

Üdvözöljük a Bács-Tudás-Tár használói között! 

A portál közösségi felhasználásra készült. 

A portál tulajdonosa a Katona József Könyvtár (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-555; e-mail: kjmk [at] kjmk.hu ) 

A Portál használatával Ön jelzi, hogy egyetért a jelen Feltételekkel. 

Minden olyan közlés vagy anyag, - ide nem értve az Ön személyes és egyéb adatait - melyet e-mail vagy más eszköz útján Ön visz fel a portálra, olyanként kezelendõ, mely nem bizalmas és nem áll szerzõi jogi védelem alatt. 

Ön nem jogosult arra, hogy a jelen portálról vagy a jelen portálra olyan anyagot küldjön vagy továbbítson, mely törvényellenes, fenyegetõ, rágalmazó, hírnévrontó, trágár, pornografikus vagy egyéb más módon törvénysértõnek minõsül. 

A portál használata a használó felelõssége. 

Törekszünk a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantáljuk, hogy a portál funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. 

A portál és annak tartalma elõzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. 

Semmilyen felelõsséget nem vállalunk azért, ha a tartalom a felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhetõ. Az ebbõl eredõ, a felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért. 

A portál oldalai harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Az oldalakat a link kialakítása elõtt és azt követõen is ellenõrizzük, de az ott található tartalomért felelõsséget nem vállalunk. 

A portál tulajdonosának elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audioanyag, videoanyag, stb.) feldolgozása és értékesítése. 

A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a portál így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után. Jogsérelme esetén büntetõ feljelentést kezdeményezünk. 

A portálról értesüléseket átvenni csak a portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevõ nem módosítja az eredeti információt, illetve a portálra utaló egyértelmû hivatkozást minden közlésnél feltünteti. 

A regisztráció során megadott személyes adatokat úgy kezeljük, hogy az megfeleljen az adatvédelmi elõírásoknak. 

Regisztráció 

A portál egyes tartalmainak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követõen a felhasználó jogosultságot szerez - a jelen "felhasználási feltételek" meghatározott kitételek maradéktalan betartásával - a Bács-Tudás-Tár portál ingyenes ám korlátozottan felhasználható tartalmainak megtekintéséhez. 

Felhasználói megkeresések 

A Bács-Tudás-Tár számára e-mailként vagy más formában eljuttatott levelek anyagát feldolgozás, válaszadás céljából adott esetben megõrizzük. E-mail címét felhasználjuk arra, hogy felkeressük szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

Adatvédelem 

A Bács-Tudás-Tár statisztikai céllal a jelen portál használóinak a portál használatával kapcsolatos viselkedésérõl információkat gyûjt és dolgoz fel. Ez azonban nincs kapcsolatban a látogató egyéni azonosításával. Sem most, sem a késõbbiekben nem fogjuk eladni, megosztani másokkal a használók személyes adatait 

A portál fenntartása és kezelése során betartjuk 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.. 

Kecskemét, 2012. március 1.

A szöveg meghallgatása>> 

Egyenlő esély biztosítása a könyvtárhasználathoz Egyenlő esély biztosítása a könyvtárhasználathoz

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az állampolgárok - köztük a fogyatékossággal élő emberek - számára adott legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén, elsődlegesen a közszolgáltatást nyújtó intézményekben.

A könyvtárunkban a hozzáférést segítő tényezők:

 • A központi könyvtár a város központjában van,
 • gyalog, közlekedési eszközzel jól megközelíthető,
 • rámpa segíti a bejárati ajtón a bejutást, a belső terekben akadálymentes a közlekedés
 • automata ajtó működik az utcai bejáratnál,
 • lift van a nyilvános térben,
 • kerekesszéket kérhet a használó a közlekedéshez,
 • minden szinten akadálymentes mellékhelyiség áll a mozgásukban korlátozottak rendelkezésére,
 • megfelelő a távolság a polcok között,
 • kommunikációs akadálymentesítés is megtörtént: 5 információs ponton és a nagyteremben a hallókészülékkel bírókat indukciós hurok segíti,
 • tűz esetén villanójelző és hangjelzés is bekapcsol,
 • a gyengénlátókat segíti az épületen belüli kialakított a közlekedési sáv.
 • Eclips olvasógép, Braille billentyűzet, JAWS felolvasó program, nagyítók szolgálják az érintetteket.
 • Több kolléga alapfokú jelnyelvi tanfolyamot végzett.
 • "Bababarát-terület" címet kaptunk a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságtól.
 • Bababarát szoba várja a kismamákat és babáikat.

Hangos könyvtárhasználati szabályzat:

 

További információ kérhető a 76/500-557-es telefonon és a muszak [at] kjmk.hu e-mail címen.