Témakörök Témakörök

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


ADÓÜGY 

ÉPÍTMÉNYADÓ

52/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az építményadó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

IDEGENFORGALMI ADÓ

51/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet az idegenforgalmi adóról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az idegenforgalmi adó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

IPARŰZÉSI ADÓ

54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg a helyi iparűzési adó mértékét, valamint az adómentesség feltételeit.


ÁLLATTARTÁS

ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAI

38/2006. (VI. 30.) rendelet  - Az állatok tartásáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.

 

Állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele

Hulladékgazdálkodási terv

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

- leírás a katalógusunkban
- a joganyag teljes szövege - rendelet

melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

- a melléklet teljes szövege

Kutyafuttató helyek

Zöldfelületek védelme

14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről

- leírás a katalógusunkban
- a joganyag teljes szövege - rendelet


ANYAGI TÁMOGATÁS 

CÉLELŐIRÁNYZAT TERHÉRE NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS

16/2009.(II.26.) rendelete a mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatások feltételrendszeréről

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának eljárási rendjének szabályozása.

HÁZI SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról

INGATLANOK FELÚJÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

52/2009. (X.29.) önkormányzati rendelete a helyrehozatali kötelezettséggel érintett ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép javítása érdekében a közigazgatási területén lévő ingatlanok felújításához támogatást nyújt, jelen rendeletben meghatározott feltételekkel.

IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

17/2008. (IV. 28.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS

33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


ANYAKÖNYV

ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOK

7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól


ÁPOLÁSI DÍJ

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


ÁTMENETI SEGÉLY

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS

HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS

9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 48/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


CÍMER

BÁCS-KISKUN MEGYE CÍMERE, PECSÉTJE, ZÁSZLAJA

6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelete  a megye címeréről, pecsétjéről, zászlajáról, és használatuk rendjéről

KECSKEMÉT VÁROS CÍMERE, ZÁSZLAJA

24/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelete Kecskemét város címeréről, zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét városnév használatának rendjéről, a közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja" alkalmából történő fellobogózásáról


ÉJJEL-NAPPAL NYITVATARTÓ ÜZLET

ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE

29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről


EMLÉKTÁBLA

EMLÉKTÁBLA-ÁLLÍTÁS A VÁROS KÖZTERÜLETEIN

19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről


ÉPÍTÉSÜGY

BONTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI HULLADÉK KEZELÉSE

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

19/2005. (VI. 1.) számú rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról


HASZONÁLLAT

ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAI

38/2006. (VI. 30.) rendelet  - Az állatok tartásáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.


HÁZASSÁGKÖTÉS

ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOK

7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól


HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI ÉS TERÜLETI VÉDŐNŐI KÖRZETEK

10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete a Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi védőnői körzeteiről


HELYI GÁZÁR- ÉS TÁVHŐTÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


JÁTÉKTEREM 

JÁTÉKTERMEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

36/1998. (IX. 28.) rendelete a játéktermek létesítésének és működtetésének egyes feltételeiről


JOGSEGÉLY

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSA

57/2011. (IX.12.) CTKÖ sz. határozat jogsegélyszolgálat létrehozása KMJV Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatánál


KÉMÉNYSEPRÉS

KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

34/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról


KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól


KITÜNTETÉS

VÁROSI KITÜNTETÉSEK, ELISMERŐ CÍMEK, DÍSZOKLEVELEK

5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról


KÖRNYEZETVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól


KÖZBESZERZÉS

KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS

4/2012. (II.16.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről

Áruk megnevezése

melléklet a 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez


KÖZGYÓGYELLÁTÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


KÖZMŰFEJLESZTÉS

KÖZMŰÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSA

23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről


KÖZMŰVELŐDÉS

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

35/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről


KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁS

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK, PÉNZBÍRSÁG

24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről


KÖZTEMETÉS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


KÖZTERÜLET

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT

6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról


KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

KÖZTERÜLET VÉDELEM

23/2000. (VI. 5.) rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről


KÖZTISZTASÁG

KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE, KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

9/2014 (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


KÖZTISZTVISELŐ

KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK

9/2010. (II.5.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról


KÖZSZOLGÁLTATÁS

KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA, SZILÁRD- ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE, KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

9/2014 (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

PARKOLÁS KÖZSZOLGÁLTATÁS, DÍJÖVEZETEK

28/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról


KUTYATARTÁS

ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAI

38/2006. (VI. 30.) rendelet  - Az állatok tartásáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.

Állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele

Hulladékgazdálkodási terv

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

- leírás a katalógusunkban
- a joganyag teljes szövege - rendelet

melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

- a melléklet teljes szövege

Kutyafuttató helyek

Zöldfelületek

14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről

- leírás a katalógusunkban
- a joganyag teljes szövege - rendelet


LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


LAKÁSÜGY

KMJV TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK LAKÁSBÉRLETE, BÉRLAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE

32/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről

Lakbér mértékének meghatározása

42/1996. (XI. 4.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről

Lakbértáblázat

melléklet a 42/1996. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez


MÉHÉSZET

ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAI

38/2006. (VI. 30.) rendelet  - Az állatok tartásáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.


MŰEMLÉKVÉDELEM

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

67/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi örökségvédelmének helyi szabályozásáról

Helyi jelentőségű egyedi értékek

melléklet a 67/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű értékvédelmi terület

melléklet a 67/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű településképvédelmi terület

melléklet a 67/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű várostörténeti teresedés

melléklet a 67/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez


OKTATÁSÜGY

TANULÓI FELVÉTEL, TANULÓI ÁTVÉTEL, SAJÁTOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSA

54/2008. (XII. 19.) rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő általános iskolákba történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról


ÖSZTÖNDÍJ

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

43/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ FELTÉTELRENDSZERE

32/1998. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről és feltételrendszeréről

A rendelet célja, hogy szabályozza Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott ösztöndíj-támogatás feltételeit.


PANELPROGRAM

IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

17/2008. (IV. 28.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról


PARKOLÁS

PARKOLÁS KÖZSZOLGÁLTATÁS, DÍJÖVEZETEK

28/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról

PARKOLÓHELY-ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

33/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a parkolóhely-építési kötelezettségről

REKLÁMTÁBLA

REKLÁMBERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSE

7/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a hirdető- és reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról


RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


SPORT

SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK

23/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a sportról


SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

17/2013. (V. 30.) a zajvédelem helyi szabályozásáról


SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS

15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról


SZOCIÁLIS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


TANDÍJ

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, TANDÍJ

31/2005. (VII. 25.) rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról


TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, DÍJFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

54/2007. (XII.20.) rendelete a távhőszolgáltatásról


TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSREHABILITÁCIÓ

34/2009. (V. 29.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról


TEMETÉSI SEGÉLY

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


TEMETKEZÉS

Temetők

33/2013. (XI. 29.) rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről


TERMÉSZETVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól


UTCANÉV

KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE

19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről


ÚTÉPÍTÉS

ÚTÉPÍTÉSI ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről


VÉDŐOLTÁS

HUMÁN PAPILLOMA VÍRUS

 15/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról

KÉRELMEK A HPV OLTÁS KEDVEZMÉNYES IGÉNYBEVÉTELÉRE

melléklet a 15/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelethez


VENDÉGLÁTÓIPARI LÉTESÍTMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA

16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

melléklet a 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez


VÍZELLÁTÁS

VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS ÁRA

8/2012. (II.16.) rendelete a víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 41/2006. (IX. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


ZAJVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

17/2013. (V. 30.) a zajvédelem helyi szabályozásáról


ZÁSZLÓ

KECSKEMÉT VÁROS CÍMERE, ZÁSZLAJA

24/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelete Kecskemét város címeréről, zászlajáról; a címer és zászló, valamint a Kecskemét városnév használatának rendjéről, a közterületek nemzeti ünnepeken és a „Város Napja" alkalmából történő fellobogózásáról


 ZÖLDFELÜLET

ZÖLDFELÜLETEK VÉDELME

14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelete a zöldfelületek (parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről