Szekér Endre Szekér Endre

 

SZEKÉR ENDRE
 
Tanár, irodalomtörténész, szerkesztő
(1935-2013)
 
 
Szekér Endre
 
Budapesten született, értelmiségi családban, édesapja gyógyszerész, nagyapja református lelkész volt.  A második világháború idején a család Bécsbe menekült.  A háború után újra Budapestre, édesapja hazaérkezése  után Kiskunhalasra, majd Kecskemétre költöztek, ahol édesapja gyógyszerészként dolgozott. Osztályidegenként nem vették fel a gimnáziumba, ezért Pestre került a Lónyay Református Gimnáziumba. Kecskeméten érettségizett a Katona József Gimnáziumban, majd a pesti Apáczai Csere János Főiskolán folytatta tanulmányait. 1956-ban a pesti főiskolán magyar-, majd a szegedi főiskolán 1958-ban történelem szakon szerzett diplomát. Az ELTE magyar-történelem szakán 1963-ban szerzett tanári oklevelet. 1973-ban doktorált magyar nyelvészetből. Az egyetemen tanáraitól – így Szathmári Istvántól, Fábián Páltól, Nagy Miklóstól – életre szóló útravalót kapott. 
Bugacon általános iskolai tanárként kezdett dolgozni 1955 és 1960 között. 1958 és 1960 között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára volt. 1960-tól 1991-ig (harminc éven át!) a Katona József Gimnáziumban, majd 1991-től a Református Gimnáziumban tanított. 1993-tól nyugdíjas. Kecskeméten a Forrás című folyóirat egyik alapítója, majd főszerkesztője volt 1969-től. A Katona József Társaság és a TIT tagja. 
Tudós tanárként tekintélyes életművez hozott létre, szinte minden esetben a költői-írói kifejezésmód, a stílus titkait fedve fel. Könyveiben nem pusztán leírja, elemzi a magyar irodalmi nyelv értékeit, hanem közelebb hozza irodalmunkat és anyanyelvünket az olvasóközönség széles rétegeihez, mindenekelőtt a tanárokhoz és a diákokhoz.
2013. jújius 11-én hunyt el.
 
Elismerései:
 
Kiváló Tanár (1970)
Buday Dezső-díj (1978)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1978)
Pilinszky János-díj (1994)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető cím (1999)
 
Művei:
 
 
 
Szerkesztői munkái:
 
 
 
Cikkei teljes szöveggel:
 
Szépen élni (Arcképvázlat Benedek Marcellről)
 
Beke György erdélyi gondjai
 
Márai Sándor: Vasárnapi krónika
 
Márai igézetében : Lőrinczy Huba : Búcsú egy kultúrától
 
Márai évszakai
 
Márai Európában és Amerikában
 
"Életre-halálra olvasni"
 
A válogatott versek : Gömöri György: Ez, és nem más
 
Egy egészt keresve : Gerold László: Ígylétünk
 
Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén
 
"A semmi közelít" : Vers és stílus
 
Máraival ég és föld között
 
Gyergyai Albert esszéinek varázsa
 
 
 
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
Szekér Endre: Érték és írás / Horpácsi Sándor
In: Alföld. - 35. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 86-87.
 
Szerkesztő a katedrán : Szekér Endre / Rácz-Székely Győző
 
Szekér Endre : Szociográfia és apróhirdetés / Remányi - Tarján
In: Jelenvaló. - 1. évf. 10. [!11.] sz. (2000. júl. 27.), p. 4.
 
 
Szekér Endre : A stílus az író : Könyvismertető / Hámori Zoltán
In:  Petőfi népe. - 58. évf. 142. sz. (2003. jún. 20.), Tipp top mell. p.3.
 
Szekér Endre
 
Szekér Endre 70. születésnapján / Papp István Géza
 
Tanár, tudós, szerkesztő (Szekér Endre 70 éves) / Vörös László
In: Magyar napló. 17. évf. 7. sz. (2005. július), p. 27-28.
 
 
Szekér Endre hetvenöt éves! / Orosz László
 
A család a legfontosabb, a többi mit sem ér / Varga Géza. - Fotó
 
Szekér Endre 75, Mikulás 70, Leskowszky 60 / S. H.
In:  Petőfi népe. - 65. évf.  209. sz. (2010. szept. 8. szerda), p. 5.